Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Rosenvej 8 , 4340 Tølløse
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 26/04 2022 < 0,020
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 18/12 2017 28,0
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 18/12 2017 0,280
Hårdhed, total 19,0 grader dH 26/04 2022 20,0
Kalium 2,40 mg/l 26/07 2017 2,40
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 26/07 2017 15,0
Nitrat (NO3) 1,50 <= 50,0 mg/l 26/04 2022 1,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 26/04 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 07/02 2024 11,0
Sulfat (SO4) 55,0 <= 250 mg/l 18/12 2017 52,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 07/02 2024 0,016
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 26/04 2022 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/02 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 26/04 2022 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 µg/l 25/10 2018 0,700

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Hårdhed, total 19,1 grader dH 25/01 2011
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 13/06 2019
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 10/02 2022 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 10/02 2022 0,013
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 83,0 < 200 antal/ml 10/02 2022 2,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 27/10 2014 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,700 <= 20,0 µg/l 18/04 2016 < 0,300
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Rosenvej 8 , 4340 Tølløse
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66