Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Ærtemosevej 2 , 4560 Vig
Kontaktperson
Telefon

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 11/11 2020 < 0,020
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 17/07 2017 36,0
Fluorid (F) 0,580 <= 1,50 mg/l 17/07 2017 0,510
Hårdhed, total 19,0 grader dH 11/11 2020 20,0
Kalium 10,0 mg/l 17/07 2017 9,10
Natrium (Na) 41,0 <= 175 mg/l 17/07 2017 40,0
Nitrat (NO3) 2,70 <= 50,0 mg/l 11/11 2020 2,50
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 11/11 2020 0,054
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 11/11 2020 9,90
Sulfat (SO4) < 1,00 <= 250 mg/l 17/07 2017 < 1,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,050 <= 0,200 mg/l 11/11 2020 0,018
Mangan (Mn) 0,000 <= 0,050 mg/l 11/11 2020 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2020 3,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/11 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 11/11 2020 7,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 11/11 2020 3,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 28/08 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,051 <= 20,0 µg/l 11/11 2020 < 0,300

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 12/01 2021 9,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,040 <= 0,200 mg/l 12/01 2021 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/01 2021 2,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/01 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 11,0 < 200 antal/ml 12/01 2021 15,0
Kimtal 37 grader 93,0 antal/ml 27/07 2020 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 µg/l 02/01 2017 < 0,300
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/02-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Ærtemosevej 2 , 4560 Vig
Kontaktperson
Telefon

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66