Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Ærtemosevej 2 , 4560 Vig
Kontaktperson
Telefon

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 10/05 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 17/07 2017 36,0
Fluorid (F) 0,580 <= 1,50 mg/l 17/07 2017 0,510
Hårdhed, total 19,0 grader dH 19/04 2021 19,0
Kalium 10,0 mg/l 17/07 2017 9,10
Natrium (Na) 41,0 <= 175 mg/l 17/07 2017 40,0
Nitrat (NO3) 3,00 <= 50,0 mg/l 19/04 2021 2,70
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/05 2021 0,024
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 05/07 2021 10,0
Sulfat (SO4) < 1,00 <= 250 mg/l 17/07 2017 < 1,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 14/02 2024 0,018
Mangan (Mn) 0,000 <= 0,050 mg/l 19/04 2021 0,000
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 14/02 2024 6,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 19/04 2021 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,051 <= 20,0 µg/l 11/11 2020 < 0,300

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 10/05 2021
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/05 2021
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 05/07 2021 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,027 <= 0,200 mg/l 05/07 2021 0,040
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/07 2021 2,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/07 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 05/07 2021 11,0
Kimtal 37 grader 93,0 antal/ml 27/07 2020 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 µg/l 02/01 2017 < 0,300
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/02-2024.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Ærtemosevej 2 , 4560 Vig
Kontaktperson
Telefon


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66