Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Ærtemosevej 2 , 4560 Vig
Kontaktperson
Telefon

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 01/04 2019 < 0,020
Chlorid (Cl) 37,0 <= 250 mg/l 17/07 2017 36,0
Fluorid (F) 0,580 <= 1,50 mg/l 17/07 2017 0,510
Hårdhed, total 18,0 grader dH 01/04 2019 19,0
Kalium 10,0 <= 10,0 mg/l 17/07 2017 9,10
Natrium (Na) 41,0 <= 175 mg/l 17/07 2017 40,0
Nitrat (NO3) 2,20 <= 50,0 mg/l 01/04 2019 2,30
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/04 2019 0,003
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 01/04 2019 10,0
Sulfat (SO4) < 1,00 <= 250 mg/l 17/07 2017 < 1,00
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 01/04 2019 0,019
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 01/04 2019 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/04 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/04 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 01/04 2019 22,0
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 01/04 2019 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 01/04 2019 0,300

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 21/01 2019 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,042 <= 0,200 mg/l 21/01 2019 0,026
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 21/01 2019 3,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 02/05 2017 8,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 µg/l 02/01 2017 < 0,300
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/04-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Ærtemosevej 2 , 4560 Vig
Kontaktperson
Telefon

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66