Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Asmiindrupvej 33 , 4572 Nr. Asmindrup
Kontaktperson
Per Rimfort
Telefon
51 36 51 60
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,006 <= 0,050 mg/l 08/11 2018 0,017
Chlorid (Cl) 44,0 <= 250 mg/l 08/11 2018 44,0
Fluorid (F) 0,700 <= 1,50 mg/l 08/11 2018 0,540
Hårdhed, total 21,0 grader dH 12/03 2018 20,0
Kalium 7,70 <= 10,0 mg/l 12/03 2018 8,00
Natrium (Na) 35,0 <= 175 mg/l 12/03 2018 38,0
Nitrat (NO3) 2,40 <= 50,0 mg/l 08/11 2018 2,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/11 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 11,2 >= 5,00 mg/l 12/03 2018 10,9
Sulfat (SO4) 3,80 <= 250 mg/l 08/11 2018 3,10
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/11 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/11 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2018 2,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 25,0 < 200 antal/ml 21/11 2018 3,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 21/11 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 8,00 <= 20,0 µg/l 17/10 2001

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,020 <= 0,100 mg/l 14/08 2007 0,016
Oxygen/Iltindhold 9,80 >= 5,00 mg/l 28/08 2018 10,4
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 28/08 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/08 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/08 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 28/08 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 27/11 2007
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,040 <= 20,0 µg/l 07/12 2017 0,120
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/11-2018.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Asmiindrupvej 33 , 4572 Nr. Asmindrup
Kontaktperson
Per Rimfort
Telefon
51 36 51 60
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66