Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Strandvej 55 , 4573 Højby
Kontaktperson
Kim Løcke
Telefon
59 30 55 95

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 20/09 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 128 <= 250 mg/l 31/07 2017 129
Fluorid (F) 0,960 <= 1,50 mg/l 31/07 2017 1,10
Hårdhed, total 18,0 grader dH 20/09 2021 19,0
Kalium 11,0 mg/l 31/07 2017 11,0
Natrium (Na) 106 <= 175 mg/l 31/07 2017 100
Nitrat (NO3) 4,00 <= 50,0 mg/l 20/09 2021 4,30
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/09 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 11/01 2024 8,90
Sulfat (SO4) 1,70 <= 250 mg/l 31/07 2017 24,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 11/01 2024 < 0,020
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 20/09 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/09 2021
Kimtal 22Gr. 26,0 < 200 antal/ml 11/01 2024 4,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 03/07 2023 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,330 <= 20,0 µg/l 20/09 2021 0,130

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 15/07 2010 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 01/11 2021 9,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,069 <= 0,200 mg/l 01/11 2021 0,039
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/11 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/11 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 01/11 2021 5,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 03/05 2021 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,10 <= 20,0 µg/l 10/07 2017 0,500
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/01-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Odsherred
Adresse
Strandvej 55 , 4573 Højby
Kontaktperson
Kim Løcke
Telefon
59 30 55 95


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66