Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Sorø
Adresse
Bjernedevej 27 , 4180 Sorø
Kontaktperson
Telefon
21654251
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 02/11 2021 0,007
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 14/03 2017 31,0
Fluorid (F) 0,470 <= 1,50 mg/l 14/03 2017 0,370
Hårdhed, total 19,0 grader dH 06/06 2016 15,0
Kalium 3,00 mg/l 06/06 2016 2,90
Natrium (Na) 19,7 <= 175 mg/l 13/01 2020 21,0
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 14/03 2017 1,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 13/06 2023 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 02/11 2021 9,50
Sulfat (SO4) 55,0 <= 250 mg/l 14/03 2017 50,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 13/06 2023 < 0,010
Mangan (Mn) 0,000 <= 0,050 mg/l 14/03 2017 0,008
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 13/06 2023 1,00
Kimtal 37 grader 9,00 antal/ml 09/11 2020 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,200 <= 20,0 µg/l 28/09 2010 0,240

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,010 <= 0,050 mg/l 12/03 2008 0,044
Chlorid (Cl) 33,4 <= 250 mg/l 12/03 2008 29,0
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 12/03 2008 0,360
Hårdhed, total 19,2 grader dH 12/03 2008 18,0
Kalium 2,60 mg/l 12/03 2008 2,60
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 12/03 2008 22,0
Nitrat (NO3) 1,53 <= 50,0 mg/l 12/03 2008 1,29
Nitrit (NO2) < 0,004 <= 0,100 mg/l 07/12 2016 < 0,004
Oxygen/Iltindhold 9,50 mg/l 27/10 2020 10,0
Sulfat (SO4) 50,5 <= 250 mg/l 12/03 2008 45,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,003 <= 0,200 mg/l 07/12 2016 0,001
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 12/03 2008 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 2,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/10 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/10 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 27/10 2020 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/03 2006 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,150 <= 20,0 µg/l 07/12 2016 0,200
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/07-2023.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Sorø
Adresse
Bjernedevej 27 , 4180 Sorø
Kontaktperson
Telefon
21654251
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66