Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Slagelse
Adresse
Præstemarken 3 , 4230 Skælskør
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 05/05 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 97,0 <= 250 mg/l 09/03 2021 98,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 26/03 2018 0,570
Hårdhed, total 16,0 grader dH 09/03 2021 16,0
Kalium 4,70 mg/l 19/10 2015 4,20
Natrium (Na) 77,0 <= 175 mg/l 09/03 2021 78,0
Nitrat (NO3) 1,70 <= 50,0 mg/l 09/03 2021 1,90
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/05 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 05/05 2021 11,0
Sulfat (SO4) 95,0 <= 250 mg/l 19/10 2015 93,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,049 <= 0,200 mg/l 05/05 2021 0,069
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 05/05 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/05 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/05 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/05 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 09/07 2020 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 µg/l 09/03 2021 0,087

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 8,00 mg/l 29/10 2002 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,046 <= 0,200 mg/l 29/10 2002 0,032
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 29/10 2002 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 29/10 2002 0,000
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 29/10 2002 12,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,20 <= 20,0 µg/l 25/03 2004
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/01-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Slagelse
Adresse
Præstemarken 3 , 4230 Skælskør
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66