Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Ringsted
Adresse
Roskildevej 146 , 4100 Ringsted
Kontaktperson
Erik Jensen
Telefon
57618737
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,024 <= 0,050 mg/l 03/04 2018 0,013
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 03/04 2018 31,0
Fluorid (F) 0,480 <= 1,50 mg/l 03/04 2018 0,460
Hårdhed, total 14,8 grader dH 25/09 2017 17,6
Kalium 4,50 <= 10,0 mg/l 25/09 2017 5,30
Natrium (Na) 40,0 <= 175 mg/l 25/09 2017 46,0
Nitrat (NO3) 2,10 <= 50,0 mg/l 03/04 2018 2,10
Nitrit (NO2) 0,006 <= 0,100 mg/l 03/04 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,50 >= 5,00 mg/l 03/04 2018 9,60
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 03/04 2018 12,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 03/04 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,000 <= 0,050 mg/l 03/04 2018 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/04 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/04 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/04 2018 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/04 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,140 <= 20,0 µg/l 26/06 2006

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 02/11 2010 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 9,40 >= 5,00 mg/l 05/12 2018 9,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/12 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 05/12 2018 1,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 25/09 2017 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,090 <= 20,0 µg/l 18/04 2016 0,071
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/12-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Ringsted
Adresse
Roskildevej 146 , 4100 Ringsted
Kontaktperson
Erik Jensen
Telefon
57618737
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66