Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Ringsted
Adresse
Roskildevej 146 , 4100 Ringsted
Kontaktperson
Erik Jensen
Telefon
57618737
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,034 <= 0,050 mg/l 24/08 2020 0,024
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 03/04 2018 31,0
Fluorid (F) 0,480 <= 1,50 mg/l 03/04 2018 0,460
Hårdhed, total 14,2 grader dH 24/08 2020 14,8
Kalium 4,50 mg/l 25/09 2017 5,30
Natrium (Na) 40,0 <= 175 mg/l 25/09 2017 46,0
Nitrat (NO3) 1,50 <= 50,0 mg/l 24/08 2020 2,10
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 24/08 2020 0,006
Oxygen/Iltindhold 9,90 mg/l 24/08 2020 9,50
Sulfat (SO4) 16,0 <= 250 mg/l 03/04 2018 12,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 24/08 2020 0,014
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 24/08 2020 0,000
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 24/08 2020
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 24/08 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/08 2020 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/09 2017
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 25/09 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,056 <= 20,0 µg/l 24/08 2020 0,140

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,011 <= 0,050 mg/l 02/02 2021 0,007
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 02/02 2021
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 02/02 2021 0,440
Hårdhed, total 14,3 grader dH 05/08 2019
Natrium (Na) 40,0 <= 175 mg/l 02/02 2021
Nitrat (NO3) 2,30 <= 50,0 mg/l 02/02 2021 1,70
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 02/02 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 6,60 mg/l 03/12 2020 5,30
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 02/02 2021
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/02 2021 0,013
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 02/02 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 11/05 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 02/02 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/12 2020 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 µg/l 02/02 2021 0,042
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/04-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Ringsted
Adresse
Roskildevej 146 , 4100 Ringsted
Kontaktperson
Erik Jensen
Telefon
57618737
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66