Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Ringsted
Adresse
Roskildevej 146 , 4100 Ringsted
Kontaktperson
Erik Jensen
Telefon
57618737
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 01/12 2022 0,050
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 02/02 2021 30,0
Fluorid (F) 0,510 <= 1,50 mg/l 01/12 2022 0,500
Hårdhed, total 16,5 grader dH 26/08 2021 14,2
Kalium 4,50 mg/l 25/09 2017 5,30
Natrium (Na) 40,0 <= 175 mg/l 02/02 2021 40,0
Nitrat (NO3) 1,70 <= 50,0 mg/l 26/08 2021 2,30
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 23/05 2023 0,001
Oxygen/Iltindhold 5,70 mg/l 01/12 2022 7,20
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 02/02 2021 16,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,012 <= 0,200 mg/l 23/05 2023 0,019
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/12 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/05 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 23/05 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 23/05 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 23/05 2023 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/12 2022 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,058 <= 20,0 µg/l 23/05 2023 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,050 <= 0,050 mg/l 01/12 2021 0,008
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 02/02 2021 63,2
Fluorid (F) 0,470 <= 1,50 mg/l 01/12 2021 0,460
Hårdhed, total 14,3 grader dH 05/08 2019 18,5
Kalium 5,15 mg/l 08/02 1999 5,18
Natrium (Na) 40,0 <= 175 mg/l 02/02 2021 39,6
Nitrat (NO3) 2,30 <= 50,0 mg/l 02/02 2021 1,70
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 01/12 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,00 mg/l 01/12 2021 5,50
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 02/02 2021 11,5
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 01/12 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 01/12 2021 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 01/12 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/12 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 20/05 2021 0,220
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 23/05-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Ringsted
Adresse
Roskildevej 146 , 4100 Ringsted
Kontaktperson
Erik Jensen
Telefon
57618737
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66