Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Ringsted
Adresse
Snekkerupvej 74B , 4140 Borup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 08/04 2020 0,045
Chlorid (Cl) 49,0 <= 250 mg/l 29/06 2017 53,0
Fluorid (F) 0,740 <= 1,50 mg/l 29/06 2017 0,750
Hårdhed, total 16,0 grader dH 08/04 2020 13,0
Kalium 5,20 mg/l 04/04 2016 4,80
Natrium (Na) 60,0 <= 175 mg/l 04/04 2016 57,0
Nitrat (NO3) 2,60 <= 50,0 mg/l 08/04 2020 2,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/04 2020 0,006
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 08/04 2020 9,90
Sulfat (SO4) 7,90 <= 250 mg/l 29/06 2017 6,90
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/04 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/04 2020 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/04 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/04 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/04 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 29,0 < 200 antal/ml 08/04 2020 18,0
Kimtal 37 grader 54,0 antal/ml 29/06 2017 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/10 2017
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 18/10 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,420 <= 20,0 µg/l 08/04 2020 0,350

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 13/09 2011
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/04 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,6 mg/l 08/04 2020 8,00
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/04 2020 0,011
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/04 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/04 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/04 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 20,0 < 200 antal/ml 08/04 2020 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 µg/l 08/04 2020 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/04-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Ringsted
Adresse
Snekkerupvej 74B , 4140 Borup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66