Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Ringsted
Adresse
Snekkerupvej 74B , 4140 Borup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 21/04 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 49,0 <= 250 mg/l 29/06 2017 53,0
Fluorid (F) 0,740 <= 1,50 mg/l 29/06 2017 0,750
Hårdhed, total 18,0 grader dH 21/04 2021 16,0
Kalium 5,20 mg/l 04/04 2016 4,80
Natrium (Na) 60,0 <= 175 mg/l 04/04 2016 57,0
Nitrat (NO3) 2,40 <= 50,0 mg/l 21/04 2021 2,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/03 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,3 mg/l 05/05 2022 11,7
Sulfat (SO4) 7,90 <= 250 mg/l 29/06 2017 6,90
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/05 2022 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 21/04 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 04/03 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 04/03 2024 5,00
Kimtal 37 grader 54,0 antal/ml 29/06 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,042 <= 20,0 µg/l 20/12 2021 0,067

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 13/09 2011 0,044
Chlorid (Cl) 40,8 <= 250 mg/l 12/01 1999 46,2
Fluorid (F) 0,650 <= 1,50 mg/l 12/01 1999 0,640
Hårdhed, total 15,9 grader dH 12/01 1999 15,8
Kalium 4,96 mg/l 12/01 1999 5,07
Natrium (Na) 65,9 <= 175 mg/l 12/01 1999 75,3
Nitrat (NO3) 2,20 <= 50,0 mg/l 12/01 1999 1,48
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 20/12 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,7 mg/l 20/12 2021 10,6
Sulfat (SO4) 6,78 <= 250 mg/l 12/01 1999 6,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/12 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 12/01 1999 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 20/12 2021 20,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/01 1999 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,042 <= 20,0 µg/l 20/12 2021 0,120
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Ringsted
Adresse
Snekkerupvej 74B , 4140 Borup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66