Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Ringsted
Adresse
Snekkerupvej 74B , 4140 Borup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 10/10 2018 0,023
Chlorid (Cl) 49,0 <= 250 mg/l 29/06 2017 53,0
Fluorid (F) 0,740 <= 1,50 mg/l 29/06 2017 0,750
Hårdhed, total 17,0 grader dH 10/10 2018 16,0
Kalium 5,20 <= 10,0 mg/l 04/04 2016 4,80
Natrium (Na) 60,0 <= 175 mg/l 04/04 2016 57,0
Nitrat (NO3) 2,30 <= 50,0 mg/l 10/10 2018 2,30
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 10/10 2018 0,100
Oxygen/Iltindhold 12,1 >= 5,00 mg/l 10/10 2018 10,0
Sulfat (SO4) 7,90 <= 250 mg/l 29/06 2017 6,90
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 10/10 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 10/10 2018 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/10 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/10 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/10 2018
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 10/10 2018 65,0
Kimtal 37 grader 54,0 antal/ml 29/06 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 10/10 2018

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 13/09 2011
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/10 2018 0,039
Oxygen/Iltindhold 11,8 >= 5,00 mg/l 10/10 2018 8,30
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 10/10 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/10 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/10 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/10 2018
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 10/10 2018 47,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,080 <= 20,0 µg/l 10/10 2018 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/10-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Ringsted
Adresse
Snekkerupvej 74B , 4140 Borup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66