Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Butterupvej 46 , 4300 Holbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 05/10 2020 < 0,020
Chlorid (Cl) 50,0 <= 250 mg/l 06/11 2017 61,0
Fluorid (F) 0,270 <= 1,50 mg/l 06/11 2017 0,280
Hårdhed, total 16,0 grader dH 05/10 2020 16,0
Kalium 8,00 mg/l 02/12 2016 10,0
Natrium (Na) 62,0 <= 175 mg/l 02/12 2016 80,0
Nitrat (NO3) 4,90 <= 50,0 mg/l 05/10 2020 4,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/10 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 05/10 2020 9,10
Sulfat (SO4) 26,0 <= 250 mg/l 06/11 2017 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,029 <= 0,200 mg/l 05/10 2020 0,020
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 05/10 2020 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 05/10 2020 3,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 05/10 2020 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/11 2017
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 06/11 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 3,80 <= 20,0 µg/l 05/10 2020 5,40

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 13/08 2018 < 0,020
Chlorid (Cl) 240 <= 250 mg/l 08/07 2008
Fluorid (F) 1,20 <= 1,50 mg/l 08/07 2008
Nitrat (NO3) 14,0 <= 50,0 mg/l 08/07 2008
Nitrit (NO2) < 0,002 <= 0,100 mg/l 06/11 2017 0,002
Oxygen/Iltindhold 8,60 mg/l 01/02 2021 8,70
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,023 <= 0,200 mg/l 01/02 2021 0,074
Mangan (Mn) 0,001 <= 0,050 mg/l 08/07 2008
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 01/02 2021 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/05 2016
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,50 <= 20,0 µg/l 03/07 2017 0,500
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 01/02-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Butterupvej 46 , 4300 Holbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66