Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Damvej 11 , 4300 Holbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 12/10 2018 0,020
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 14/12 2017 42,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 14/12 2017 0,300
Hårdhed, total 17,0 grader dH 12/10 2018 15,0
Kalium 3,20 <= 10,0 mg/l 24/02 2016 3,50
Natrium (Na) 35,0 <= 175 mg/l 24/02 2016 37,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 12/10 2018 2,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/10 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,60 >= 5,00 mg/l 12/10 2018 7,80
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 14/12 2017 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/10 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,330 <= 0,050 mg/l 12/10 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/10 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/10 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 12/10 2018 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 14/12 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,320 <= 20,0 µg/l 27/02 2002 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 09/06 2009 < 0,006
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 09/06 2009 39,0
Fluorid (F) 0,340 <= 1,50 mg/l 09/06 2009 0,320
Hårdhed, total 17,1 grader dH 09/07 2008 16,4
Kalium 3,40 <= 10,0 mg/l 09/07 2008 3,10
Natrium (Na) 37,0 <= 175 mg/l 09/07 2008 34,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 09/06 2009 1,80
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 09/06 2009 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 9,60 >= 5,00 mg/l 29/05 2018 7,40
Sulfat (SO4) 47,0 <= 250 mg/l 09/06 2009 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/05 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/06 2009 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/05 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/05 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 29/05 2018 22,0
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 09/06 2009 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,100 <= 20,0 µg/l 03/04 2014 0,310
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/10-2018.
Overskridelser

Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Damvej 11 , 4300 Holbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66