Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Damvej 11 , 4300 Holbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,071 <= 0,050 mg/l 26/10 2020 0,410
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 14/12 2017 42,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 14/12 2017 0,300
Hårdhed, total 17,0 grader dH 26/10 2020 17,0
Kalium 3,20 mg/l 24/02 2016 3,50
Natrium (Na) 36,7 <= 175 mg/l 26/10 2020 35,0
Nitrat (NO3) 0,100 <= 50,0 mg/l 26/10 2020 0,670
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 09/03 2023 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,30 mg/l 26/10 2020 6,90
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 14/12 2017 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 26/10 2020 < 0,010
Mangan (Mn) 0,069 <= 0,050 mg/l 26/10 2020 0,031
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/01 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/01 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 09/03 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 12/01 2024 22,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 14/12 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,410 <= 20,0 µg/l 09/03 2023 0,230

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 09/06 2009 < 0,006
Chlorid (Cl) 39,0 <= 250 mg/l 09/06 2009 39,0
Fluorid (F) 0,340 <= 1,50 mg/l 09/06 2009 0,320
Hårdhed, total 17,1 grader dH 09/07 2008 16,4
Kalium 3,40 mg/l 09/07 2008 3,10
Natrium (Na) 37,0 <= 175 mg/l 09/07 2008 34,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 09/06 2009 1,80
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 25/02 2021 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 29/05 2018 7,40
Sulfat (SO4) 47,0 <= 250 mg/l 09/06 2009 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 29/05 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 09/06 2009 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/02 2021
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 25/02 2021 2,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 09/06 2009 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,230 <= 20,0 µg/l 25/02 2021 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/01-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Damvej 11 , 4300 Holbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66