Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Højlystvej 3 , 4300 Holbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 16/08 2018 0,043
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 16/08 2018 36,0
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 16/08 2018 0,140
Hårdhed, total 17,0 grader dH 05/02 2018 17,0
Kalium 2,10 <= 10,0 mg/l 05/02 2018 2,00
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 05/02 2018 18,0
Nitrat (NO3) 0,900 <= 50,0 mg/l 16/08 2018 1,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 16/08 2018 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,2 >= 5,00 mg/l 16/08 2018 10,3
Sulfat (SO4) 68,0 <= 250 mg/l 05/02 2018 62,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,060 <= 0,200 mg/l 16/08 2018 0,050
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 16/08 2018 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/08 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 16/08 2018 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 16/08 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,140 <= 20,0 µg/l 27/02 2002 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 22/07 2009
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 22/07 2009
Fluorid (F) 0,290 <= 1,50 mg/l 22/07 2009
Hårdhed, total 15,9 grader dH 22/07 2009
Kalium 1,90 <= 10,0 mg/l 22/07 2009
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 22/07 2009
Nitrat (NO3) 0,660 <= 50,0 mg/l 22/07 2009
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 22/07 2009 < 0,000
Oxygen/Iltindhold 11,4 >= 5,00 mg/l 05/02 2018 10,4
Sulfat (SO4) 63,0 <= 250 mg/l 22/07 2009
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,120 <= 0,200 mg/l 05/02 2018 0,110
Mangan (Mn) 0,009 <= 0,050 mg/l 22/07 2009
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 05/02 2018 11,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/07 2009 23,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,069 <= 20,0 µg/l 21/04 2016 0,100
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 13/09-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Højlystvej 3 , 4300 Holbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66