Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Nørrestængevej 12 , 4305 Orø
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/10 2020 < 0,020
Chlorid (Cl) 29,0 <= 250 mg/l 01/06 2017 25,0
Fluorid (F) 0,710 <= 1,50 mg/l 01/06 2017 0,970
Hårdhed, total 21,0 grader dH 08/10 2020 20,0
Kalium 7,40 mg/l 03/02 2016 7,50
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 03/02 2016 17,0
Nitrat (NO3) 10,0 <= 50,0 mg/l 08/10 2020 2,40
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/10 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 26/10 2023 9,30
Sulfat (SO4) 37,0 <= 250 mg/l 01/06 2017 25,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 26/10 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 08/10 2020 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 26/10 2023 9,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 08/10 2020 5,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 03/11 2017 0,160

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrat (NO3) 11,0 <= 50,0 mg/l 03/04 2001
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/09 2015 < 0,005
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 05/10 2022 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/10 2022 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 05/10 2022 2,00
Kimtal 37 grader 34,0 antal/ml 26/03 2008 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,300 <= 20,0 µg/l 03/11 2017 0,160
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 26/10-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Nørrestængevej 12 , 4305 Orø
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66