Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Nørrestængevej 22 , 4300 Holbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,022 <= 0,050 mg/l 05/10 2022 < 0,020
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 18/02 2019 30,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 18/02 2019 0,300
Hårdhed, total 21,0 grader dH 05/10 2022 19,0
Kalium 2,00 mg/l 03/02 2016 1,90
Natrium (Na) 19,0 <= 175 mg/l 25/01 2018 19,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 05/10 2022 0,600
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 05/10 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,80 >= 5,00 mg/l 07/05 2024 9,80
Sulfat (SO4) 73,0 <= 250 mg/l 18/02 2019 79,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 07/05 2024 < 0,010
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 05/10 2022 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 9,00 < 200 antal/ml 07/05 2024 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 05/10 2022 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,00 <= 20,0 µg/l 08/10 2020 0,160

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 22/08 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 05/10 2022 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,048 <= 0,200 mg/l 05/10 2022 0,024
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 05/10 2022 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,160 <= 20,0 µg/l 22/08 2018 0,049
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Holbæk
Adresse
Nørrestængevej 22 , 4300 Holbæk
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66