Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Sorø
Adresse
Vandværksvej 7 , 4291 Ruds-Vedby
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,010 <= 0,050 mg/l 25/09 2015 < 0,005
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 25/09 2015 34,0
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 25/09 2015 0,250
Hårdhed, total 17,0 grader dH 25/09 2015 18,0
Kalium 1,80 mg/l 25/09 2015 1,30
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 25/09 2015 15,0
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 25/09 2015 1,40
Nitrit (NO2) < 0,004 <= 0,100 mg/l 25/09 2015 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,7 >= 5,00 mg/l 10/03 2016 10,2
Sulfat (SO4) 89,0 <= 250 mg/l 25/09 2015 93,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,000 <= 0,200 mg/l 10/03 2016 0,032
Mangan (Mn) < 0,000 <= 0,050 mg/l 25/09 2015 < 0,000
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/03 2016 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/03 2016 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 10/03 2016 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/12 2015 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 µg/l 04/06 2015 0,070

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 04/04 2024 < 0,005
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 21/02 2018 35,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 21/02 2018 0,270
Hårdhed, total 20,0 grader dH 04/04 2024 20,0
Kalium 1,70 mg/l 05/09 2017 1,70
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 05/09 2017 15,0
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 21/02 2018 1,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 04/04 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,40 >= 5,00 mg/l 04/04 2024 8,10
Sulfat (SO4) 86,0 <= 250 mg/l 05/09 2017 87,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,049 <= 0,200 mg/l 04/04 2024 0,025
Mangan (Mn) 0,002 <= 0,050 mg/l 04/04 2024 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 04/04 2024 59,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/02 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 07/11 2017 0,550
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Sorø
Adresse
Vandværksvej 7 , 4291 Ruds-Vedby
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66