Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Sorø
Adresse
Vandværksvej 7 , 4291 Ruds-Vedby
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,010 <= 0,050 mg/l 25/09 2015 < 0,005
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 25/09 2015 34,0
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 25/09 2015 0,250
Hårdhed, total 17,0 grader dH 25/09 2015 18,0
Kalium 1,80 mg/l 25/09 2015 1,30
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 25/09 2015 15,0
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 25/09 2015 1,40
Nitrit (NO2) < 0,004 <= 0,100 mg/l 25/09 2015 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,80 mg/l 25/09 2015 10,2
Sulfat (SO4) 89,0 <= 250 mg/l 25/09 2015 93,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 25/09 2015 0,015
Mangan (Mn) < 0,000 <= 0,050 mg/l 25/09 2015 < 0,000
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2015 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2015 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 25/09 2015 10,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/12 2015 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 23/01 2002

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 03/09 2014
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 24/06 2002
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/09 2014
Oxygen/Iltindhold 9,00 mg/l 08/09 2021 10,8
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 08/09 2021 0,021
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 03/09 2014
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 08/09 2021 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 21/10 2002
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 07/11 2017 0,550
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/09-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Sorø
Adresse
Vandværksvej 7 , 4291 Ruds-Vedby
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66