Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Køgevej 55A , 4652 Hårlev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 21/10 2014 0,015
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 21/10 2014 20,0
Fluorid (F) 1,20 <= 1,50 mg/l 21/10 2014 1,10
Hårdhed, total 18,0 grader dH 21/10 2014 18,0
Kalium 4,60 mg/l 21/10 2014 5,60
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 21/10 2014 15,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 21/10 2014 1,40
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 21/10 2014 0,007
Oxygen/Iltindhold 8,89 mg/l 14/11 2018 10,9
Sulfat (SO4) 34,0 <= 250 mg/l 21/10 2014 32,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,00 <= 0,200 mg/l 14/11 2018 0,008
Mangan (Mn) 0,001 <= 0,050 mg/l 21/10 2014 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 14/11 2018 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 30/10 2015 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,10 <= 20,0 µg/l 19/05 2015 0,790

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,070 <= 0,050 mg/l 01/12 2003 0,011
Fluorid (F) 1,20 <= 1,50 mg/l 11/07 1988 1,30
Nitrat (NO3) 23,0 <= 50,0 mg/l 01/10 1990 2,00
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 09/01 2001 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 8,89 mg/l 14/11 2018 10,9
Kosmetiske
Jern (Fe) 2,00 <= 0,200 mg/l 14/11 2018 0,008
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 14/11 2018 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 30/10 2015 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,10 <= 20,0 µg/l 19/05 2015 0,790
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/11-2018.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Køgevej 55A , 4652 Hårlev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66