Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Svalemosevej 56 , 4671 Strøby
Kontaktperson
Frede Zeiler
Telefon
56634450
E-mail

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 10/02 2021 0,005
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 21/10 2019 33,0
Fluorid (F) 1,20 <= 1,50 mg/l 15/12 2021 1,30
Hårdhed, total 18,0 grader dH 10/02 2021 18,0
Kalium 2,30 mg/l 21/10 2019 2,50
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 21/10 2019 15,0
Nitrat (NO3) 0,310 <= 50,0 mg/l 10/02 2021 0,400
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 14/02 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 10/02 2021 8,50
Sulfat (SO4) 44,0 <= 250 mg/l 21/10 2019 45,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 10/02 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 10/02 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/02 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/02 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 14/02 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 14/02 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 21/10 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 6,60 <= 20,0 µg/l 10/02 2021 3,20

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,000 <= 0,050 mg/l 27/06 1988 0,000
Fluorid (F) 0,630 <= 1,50 mg/l 27/06 1988 1,50
Nitrat (NO3) 0,000 <= 50,0 mg/l 27/06 1988 1,00
Nitrit (NO2) 0,380 <= 0,100 mg/l 15/02 2010 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 8,80 mg/l 21/10 2019 8,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/04 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 14/09 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 14/09 2020 4,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 08/09 2009 3000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 3,20 <= 20,0 µg/l 30/01 2019 2,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 14/02-2023.
Overskridelser

Nitrit (NO2)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Svalemosevej 56 , 4671 Strøby
Kontaktperson
Frede Zeiler
Telefon
56634450
E-mail


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66