Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Svalemosevej 56 , 4671 Strøby
Kontaktperson
Frede Zeiler
Telefon
56634450
E-mail

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 28/11 2018 < 0,005
Chlorid (Cl) 33,0 <= 250 mg/l 28/11 2018 33,0
Fluorid (F) 1,60 <= 1,50 mg/l 28/11 2018 1,70
Hårdhed, total 17,0 grader dH 28/11 2018 18,0
Kalium 2,20 <= 10,0 mg/l 28/11 2018 2,50
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 28/11 2018 15,0
Nitrat (NO3) 0,410 <= 50,0 mg/l 28/11 2018 0,340
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 28/11 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,40 >= 5,00 mg/l 28/11 2018 8,70
Sulfat (SO4) 42,0 <= 250 mg/l 28/11 2018 47,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 28/11 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 28/11 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 28/11 2018 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 28/11 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 04/09 2001 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,380 <= 0,100 mg/l 15/02 2010 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 8,80 >= 5,00 mg/l 30/01 2019 9,20
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,083 <= 0,200 mg/l 30/01 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 30/01 2019 110
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 08/09 2009
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 3,20 <= 20,0 µg/l 30/01 2019 2,00
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/01-2019.
Overskridelser

Nitrit (NO2)
Fluorid (F)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Svalemosevej 56 , 4671 Strøby
Kontaktperson
Frede Zeiler
Telefon
56634450
E-mail

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66