Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Sognevej 10 , 4600 Køge
Kontaktperson
Jan Flemming Hansen
Telefon
21248625
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,022 <= 0,050 mg/l 03/10 2017 0,008
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 03/10 2017 28,0
Fluorid (F) 0,590 <= 1,50 mg/l 03/10 2017 0,570
Hårdhed, total 18,0 grader dH 03/10 2017 17,0
Kalium 3,00 <= 10,0 mg/l 03/10 2017 2,80
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 03/10 2017 13,0
Nitrat (NO3) 1,50 <= 50,0 mg/l 03/10 2017 1,60
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 03/10 2017 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,40 >= 5,00 mg/l 03/10 2017 9,70
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 03/10 2017 33,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/10 2017 < 0,010
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 03/10 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/10 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/10 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/10 2017 35,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/10 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 6,80 <= 20,0 µg/l 06/11 2001 3,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 28/03 2000 < 0,003
Oxygen/Iltindhold 7,60 >= 5,00 mg/l 24/08 2018 11,2
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 24/08 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/08 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 24/08 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,70 <= 20,0 µg/l 13/03 2017 1,20
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 24/08-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Stevns
Adresse
Sognevej 10 , 4600 Køge
Kontaktperson
Jan Flemming Hansen
Telefon
21248625
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66