Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Solrød
Adresse
Brændmosevej 24 , 2690 Karlslunde
Kontaktperson
Arne Hansen
Telefon
56 14 69 31
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,063 <= 0,050 mg/l 19/04 2018 0,021
Chlorid (Cl) 30,0 <= 250 mg/l 19/04 2018 31,0
Fluorid (F) 1,00 <= 1,50 mg/l 19/04 2018 0,990
Hårdhed, total 18,0 grader dH 19/04 2018 16,0
Kalium 2,40 <= 10,0 mg/l 19/04 2018 2,20
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 19/04 2018 16,0
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 19/04 2018 1,00
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 19/04 2018 0,006
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 19/04 2018 10,8
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 19/04 2018 13,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 19/04 2018 0,014
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 19/04 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/04 2018 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 26/04 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 19/04 2018 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/04 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 03/10 2000 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 30/01 2001 0,004
Oxygen/Iltindhold 11,3 >= 5,00 mg/l 02/10 2018 11,3
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/10 2018 0,012
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/10 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/10 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 02/10 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/01 2010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 31/10 2017 0,200
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/10-2018.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Solrød
Adresse
Brændmosevej 24 , 2690 Karlslunde
Kontaktperson
Arne Hansen
Telefon
56 14 69 31
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66