Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Solrød
Adresse
Brændmosevej 24 , 2690 Karlslunde
Kontaktperson
Arne Hansen
Telefon
56 14 69 31
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 18/02 2021 0,010
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 16/07 2019 30,0
Fluorid (F) 0,960 <= 1,50 mg/l 16/07 2019 1,00
Hårdhed, total 19,0 grader dH 18/02 2021 18,0
Kalium 2,40 mg/l 19/04 2018 2,20
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 19/04 2018 16,0
Nitrat (NO3) 1,50 <= 50,0 mg/l 18/02 2021 1,10
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 18/02 2021 0,003
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 03/10 2019 11,3
Sulfat (SO4) 13,0 <= 250 mg/l 19/04 2018 13,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,017 <= 0,200 mg/l 18/02 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 18/02 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/12 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/12 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/12 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 12/12 2023 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/08 2019 15,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 3,70 <= 20,0 µg/l 18/02 2021 0,031

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,002 <= 0,050 mg/l 18/05 1987 < 0,002
Fluorid (F) 0,740 <= 1,50 mg/l 18/05 1987 0,720
Nitrat (NO3) 1,00 <= 50,0 mg/l 18/05 1987 < 0,100
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 30/01 2001 0,004
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 03/10 2019 11,3
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/10 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 15/12 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/01 2010 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,031 <= 20,0 µg/l 03/10 2019 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/12-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Solrød
Adresse
Brændmosevej 24 , 2690 Karlslunde
Kontaktperson
Arne Hansen
Telefon
56 14 69 31
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66