Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Syvvejen 2A , 4130 Viby Sj.
Kontaktperson
Jan B. Larsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,100 <= 0,050 mg/l 30/05 2016 0,037
Chlorid (Cl) 11,0 <= 250 mg/l 30/05 2016 10,0
Fluorid (F) 1,20 <= 1,50 mg/l 30/05 2016 1,20
Hårdhed, total 3,70 grader dH 30/05 2013 3,70
Kalium 5,30 <= 10,0 mg/l 30/05 2013 4,40
Natrium (Na) 160 <= 175 mg/l 22/08 2013 180
Nitrat (NO3) 3,00 <= 50,0 mg/l 30/05 2016 2,90
Nitrit (NO2) 0,011 <= 0,100 mg/l 30/05 2016 0,011
Oxygen/Iltindhold 10,0 >= 5,00 mg/l 30/05 2013 10,6
Sulfat (SO4) 1,70 <= 250 mg/l 14/05 2014 1,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,023 <= 0,200 mg/l 30/05 2016 0,023
Mangan (Mn) 0,000 <= 0,050 mg/l 30/05 2016 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/05 2016 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/05 2016 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 30/05 2016 7,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 30/05 2016 48,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 1,00 <= 20,0 µg/l 18/01 1999 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 25/11 2015
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 24/10 2000 < 0,003
Oxygen/Iltindhold 10,0 >= 5,00 mg/l 20/12 2017 9,90
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,030 <= 0,200 mg/l 20/12 2017 0,030
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 20/12 2017 11,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 06/07 2017 11,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 28/12 2016 0,036
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/12-2017.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Syvvejen 2A , 4130 Viby Sj.
Kontaktperson
Jan B. Larsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66