Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Syvvejen 2A , 4130 Viby Sj.
Kontaktperson
Jan B. Larsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,120 <= 0,050 mg/l 10/03 2021 0,094
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 28/11 2018 10,0
Fluorid (F) 0,230 <= 1,50 mg/l 28/11 2018 1,10
Hårdhed, total 4,60 grader dH 10/03 2021 3,80
Kalium 5,00 mg/l 29/06 2017 5,30
Natrium (Na) 160 <= 175 mg/l 10/03 2021 170
Nitrat (NO3) 2,60 <= 50,0 mg/l 10/03 2021 < 0,100
Nitrit (NO2) 0,013 <= 0,100 mg/l 10/03 2021 0,008
Oxygen/Iltindhold 10,8 mg/l 10/03 2021 9,80
Sulfat (SO4) 81,0 <= 250 mg/l 28/11 2018 1,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,032 <= 0,200 mg/l 10/03 2021 0,041
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 10/03 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 10/03 2021
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 10/03 2021 21,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 28/11 2018 12,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 10/03 2021 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 23/01 2019 < 0,005
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/10 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 28/11 2018 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,035 <= 0,200 mg/l 28/11 2018 0,030
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2021 2,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/02 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/10 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 12,0 < 200 antal/ml 06/10 2020 12,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 06/07 2017 11,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 µg/l 06/10 2020 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/03-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Syvvejen 2A , 4130 Viby Sj.
Kontaktperson
Jan B. Larsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66