Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Biensvej 4 , 4621 Gadstrup
Kontaktperson
Allan Røske-Nielsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,650 <= 0,050 mg/l 18/02 2021 1,70
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 27/03 2018 25,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 27/03 2018 0,220
Hårdhed, total 25,0 grader dH 18/02 2021 23,0
Kalium 9,90 mg/l 27/03 2018 10,0
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 27/03 2018 25,0
Nitrat (NO3) 3,50 <= 50,0 mg/l 18/02 2021 2,70
Nitrit (NO2) 0,080 <= 0,100 mg/l 18/02 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,20 mg/l 10/02 2021 5,50
Sulfat (SO4) 84,0 <= 250 mg/l 27/03 2018 80,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 18/02 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,170 <= 0,050 mg/l 18/02 2021 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/02 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 18/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 18/02 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader 63,0 antal/ml 08/10 2019 > 3000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,40 <= 20,0 µg/l 18/02 2021 0,087

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 18/10 2013 < 0,005
Fluorid (F) 0,300 <= 1,50 mg/l 21/03 1988 0,200
Nitrat (NO3) 5,50 <= 50,0 mg/l 21/03 1988 5,50
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 18/10 2013 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 6,60 mg/l 20/09 2019 5,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 20/09 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/09 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/09 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 100 < 200 antal/ml 20/09 2019 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/03 2003 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,180 <= 20,0 µg/l 10/10 2016 0,500
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/02-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Biensvej 4 , 4621 Gadstrup
Kontaktperson
Allan Røske-Nielsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66