Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Biensvej 4 , 4621 Gadstrup
Kontaktperson
Allan Røske-Nielsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,014 <= 0,050 mg/l 27/03 2018 0,005
Chlorid (Cl) 25,0 <= 250 mg/l 27/03 2018 25,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 27/03 2018 0,220
Hårdhed, total 21,0 grader dH 27/03 2018 22,0
Kalium 9,90 <= 10,0 mg/l 27/03 2018 10,0
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 27/03 2018 25,0
Nitrat (NO3) 5,20 <= 50,0 mg/l 27/03 2018 4,60
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 27/03 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,20 >= 5,00 mg/l 27/03 2018 7,20
Sulfat (SO4) 84,0 <= 250 mg/l 27/03 2018 80,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,510 <= 0,200 mg/l 08/10 2018 0,160
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 27/03 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/03 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/03 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 27/03 2018 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/03 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 24/10 2000 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,006 <= 0,050 mg/l 18/10 2013
Nitrit (NO2) < 0,005 <= 0,100 mg/l 18/10 2013 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 5,50 >= 5,00 mg/l 27/09 2017 6,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 02/11 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 02/11 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,180 <= 20,0 µg/l 10/10 2016 0,500
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 02/11-2018.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Biensvej 4 , 4621 Gadstrup
Kontaktperson
Allan Røske-Nielsen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66