Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Æblehaven 3 , 4130 Viby Sj.
Kontaktperson
Søren Rasmussen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 13/10 2020 0,011
Chlorid (Cl) 20,0 <= 250 mg/l 09/11 2017 21,0
Fluorid (F) 0,740 <= 1,50 mg/l 09/11 2017 0,780
Hårdhed, total 4,80 grader dH 13/10 2020 5,00
Kalium 5,90 mg/l 09/11 2017 5,50
Natrium (Na) 169 <= 175 mg/l 09/11 2017 160
Nitrat (NO3) 3,70 <= 50,0 mg/l 13/10 2020 3,20
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 13/10 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 13/10 2020 12,0
Sulfat (SO4) 10,0 <= 250 mg/l 09/11 2017 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 13/10 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 13/10 2020 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/10 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/10 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 13/10 2020 6,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/10 2020 < 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2017
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 09/11 2017
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 µg/l 15/05 2018 < 3,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,000 <= 0,050 mg/l 31/05 1995 0,350
Nitrit (NO2) 0,100 <= 0,100 mg/l 15/06 1992 0,100
Oxygen/Iltindhold 12,0 mg/l 09/02 2021 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,014 <= 0,200 mg/l 09/02 2021 0,052
Mangan (Mn) < 0,000 <= 0,050 mg/l 31/05 1995 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/09 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/09 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 09/02 2021 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 27/09 2018 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,800 <= 20,0 µg/l 03/05 2017 0,300
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 09/02-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Æblehaven 3 , 4130 Viby Sj.
Kontaktperson
Søren Rasmussen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66