Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Lejre
Adresse
Rorupvej 22 , 4320 Lejre
Kontaktperson
Flemming Jensen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,020 <= 0,050 mg/l 02/06 2020 < 0,020
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 13/06 2017 24,0
Fluorid (F) 0,440 <= 1,50 mg/l 13/06 2017 0,450
Hårdhed, total 8,90 grader dH 21/03 2019 9,00
Kalium 6,50 mg/l 13/06 2017 6,60
Natrium (Na) 110 <= 175 mg/l 13/06 2017 120
Nitrat (NO3) 4,20 <= 50,0 mg/l 21/03 2019 3,70
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 10/12 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,30 mg/l 10/12 2020 9,30
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 13/06 2017 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,008 <= 0,200 mg/l 10/12 2020 0,015
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 21/03 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/12 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/12 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 10/12 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader 3,00 antal/ml 10/12 2020 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 µg/l 21/03 2019 20,0

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 1,32 <= 0,050 mg/l 05/09 1988 < 0,005
Fluorid (F) 0,400 <= 1,50 mg/l 05/09 1988 0,500
Nitrat (NO3) < 0,500 <= 50,0 mg/l 05/09 1988 4,20
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 20/06 2000 < 0,003
Oxygen/Iltindhold 8,30 mg/l 05/12 2019 8,50
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,037 <= 0,200 mg/l 05/12 2019 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 05/12 2019 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 07/04 1999 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 20,0 <= 20,0 µg/l 02/12 2015 1,60
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/12-2020.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Lejre
Adresse
Rorupvej 22 , 4320 Lejre
Kontaktperson
Flemming Jensen
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66