Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Lejre
Adresse
Rorupvej 22 , 4320 Lejre
Kontaktperson
Flemming Jensen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/11 2017 0,098
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 13/06 2017 24,0
Fluorid (F) 0,440 <= 1,50 mg/l 13/06 2017 0,450
Hårdhed, total 9,00 grader dH 13/06 2017 8,00
Kalium 6,50 <= 10,0 mg/l 13/06 2017 6,60
Natrium (Na) 110 <= 175 mg/l 13/06 2017 120
Nitrat (NO3) 3,70 <= 50,0 mg/l 13/06 2017 4,10
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 08/11 2017 0,008
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 08/11 2017 8,70
Sulfat (SO4) 11,0 <= 250 mg/l 13/06 2017 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 13/06 2017 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 13/06 2017 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 13/06 2017 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/06 2017 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 15/01 2001 < 2,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 20/06 2000 < 0,003
Oxygen/Iltindhold 9,90 >= 5,00 mg/l 11/12 2018 10,3
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,100 <= 0,200 mg/l 11/12 2018 0,014
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/12 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/12 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 11/12 2018 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/07 1989
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 20,0 <= 20,0 µg/l 02/12 2015 1,60
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 11/12-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Lejre
Adresse
Rorupvej 22 , 4320 Lejre
Kontaktperson
Flemming Jensen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66