Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Lejre
Adresse
Højbyvej 45 , 4320 Lejre
Kontaktperson
Ole Jensen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,021 <= 0,050 mg/l 16/02 2024 0,019
Chlorid (Cl) 46,0 <= 250 mg/l 16/02 2024 130
Fluorid (F) 1,30 <= 1,50 mg/l 16/02 2024 1,20
Hårdhed, total 10,5 grader dH 03/03 2017 10,7
Kalium 8,80 mg/l 03/03 2017 8,20
Natrium (Na) 130 <= 175 mg/l 16/02 2024 170
Nitrat (NO3) 4,40 <= 50,0 mg/l 16/02 2024 5,10
Nitrit (NO2) 0,013 <= 0,100 mg/l 16/02 2024 0,006
Oxygen/Iltindhold 9,37 mg/l 03/03 2017 91,0
Sulfat (SO4) 71,0 <= 250 mg/l 16/02 2024 33,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,016 <= 0,200 mg/l 16/02 2024 0,047
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 16/02 2024 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 16/02 2024 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/03 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,130 <= 20,0 µg/l 16/02 2024 0,210

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 28/02 2018 < 0,004
Chlorid (Cl) 66,0 <= 250 mg/l 28/02 2018 66,0
Fluorid (F) 1,20 <= 1,50 mg/l 28/02 2018 1,30
Hårdhed, total 10,7 grader dH 16/03 2015
Kalium 8,20 mg/l 16/03 2015
Natrium (Na) 130 <= 175 mg/l 28/02 2018 130
Nitrat (NO3) 3,80 <= 50,0 mg/l 28/02 2018 4,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/03 2020 0,004
Oxygen/Iltindhold 91,0 mg/l 18/02 2016 9,80
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 28/02 2018 57,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/03 2020 0,020
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 28/02 2018 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/03 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/03 2020
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 05/03 2020 12,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 18/02 2016 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,061 <= 20,0 µg/l 05/03 2020 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/02-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Lejre
Adresse
Højbyvej 45 , 4320 Lejre
Kontaktperson
Ole Jensen
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66