Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Lejre
Adresse
Højbyvej 45 , 4320 Lejre
Kontaktperson
Ole Jensen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 08/09 2020 0,005
Chlorid (Cl) 63,0 <= 250 mg/l 08/09 2020 53,0
Fluorid (F) 1,30 <= 1,50 mg/l 08/09 2020 1,40
Hårdhed, total 10,5 grader dH 03/03 2017 10,7
Kalium 8,80 mg/l 03/03 2017 8,20
Natrium (Na) 120 <= 175 mg/l 08/09 2020 120
Nitrat (NO3) 4,10 <= 50,0 mg/l 08/09 2020 4,40
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 08/09 2020 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,37 mg/l 03/03 2017 9,80
Sulfat (SO4) 55,0 <= 250 mg/l 08/09 2020 67,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 08/09 2020 0,020
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 08/09 2020 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/09 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/09 2020
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 08/09 2020 4,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/03 2017 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 08/09 2020 0,350

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 28/02 2018
Chlorid (Cl) 66,0 <= 250 mg/l 28/02 2018
Fluorid (F) 1,20 <= 1,50 mg/l 28/02 2018
Natrium (Na) 130 <= 175 mg/l 28/02 2018
Nitrat (NO3) 3,80 <= 50,0 mg/l 28/02 2018
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 28/02 2018 < 0,010
Oxygen/Iltindhold 91,0 mg/l 18/02 2016 10,1
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 28/02 2018
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 28/02 2018 1,00
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 28/02 2018
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 28/02 2018 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 18/02 2016 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 10/02 2014 0,340
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/09-2020.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Lejre
Adresse
Højbyvej 45 , 4320 Lejre
Kontaktperson
Ole Jensen
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66