Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Lejre
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 22/02 2018 0,009
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 22/02 2018 19,0
Fluorid (F) 1,00 <= 1,50 mg/l 22/02 2018 1,50
Hårdhed, total 12,6 grader dH 22/02 2018 12,3
Kalium 3,70 <= 10,0 mg/l 22/02 2018 4,00
Natrium (Na) 64,0 <= 175 mg/l 22/02 2018 73,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 22/02 2018 2,60
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 22/02 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,65 >= 5,00 mg/l 22/02 2018 9,64
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 22/02 2018 18,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 22/02 2018 0,020
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 22/02 2018 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 22/02 2018 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 22/02 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 3,00 <= 20,0 µg/l 20/01 2005 < 3,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 10,3 >= 5,00 mg/l 06/11 2017 7,60
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 22/02 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 22/02 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 22/02 2018 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 20/01 2009 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,051 <= 20,0 µg/l 31/08 2017 0,063
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 22/02-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Lejre
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66