Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Lejre
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 05/11 2020 < 0,004
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 05/11 2019 22,0
Fluorid (F) 1,10 <= 1,50 mg/l 05/11 2019 1,00
Hårdhed, total 14,6 grader dH 05/11 2020 12,1
Kalium 3,50 mg/l 05/11 2019 3,70
Natrium (Na) 62,0 <= 175 mg/l 05/11 2019 64,0
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 05/11 2020 2,00
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 05/11 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,70 mg/l 05/11 2020 8,40
Sulfat (SO4) 21,0 <= 250 mg/l 05/11 2019 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,020 <= 0,200 mg/l 05/11 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 05/11 2020 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/11 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/11 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/11 2020
Kimtal 22Gr. 5,00 < 200 antal/ml 05/11 2020 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 05/11 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,058 <= 20,0 µg/l 05/11 2020 0,290

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 05/11 2019
Hårdhed, total 11,9 grader dH 05/11 2019
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 05/11 2019
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/11 2019
Oxygen/Iltindhold 8,40 mg/l 05/11 2019 10,3
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/11 2019 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 05/11 2019
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/11 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/11 2019 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/11 2019
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/11 2019 3,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 20/01 2009 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,230 <= 20,0 µg/l 05/11 2019 0,051
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/09-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Lejre
Adresse
,
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66