Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Ladegårdsvej 11 , 4000 Roskilde
Kontaktperson
Gert Salbæk
Telefon
41314055
Previous Next

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,039 <= 0,050 mg/l 12/10 2021 0,015
Chlorid (Cl) 57,0 <= 250 mg/l 01/02 2018 50,0
Fluorid (F) 0,320 <= 1,50 mg/l 01/02 2018 0,310
Hårdhed, total 21,0 grader dH 12/10 2021 22,0
Kalium 5,60 mg/l 01/02 2018 5,30
Natrium (Na) 22,0 <= 175 mg/l 01/02 2018 20,0
Nitrat (NO3) 5,20 <= 50,0 mg/l 12/10 2021 3,80
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 12/10 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,40 mg/l 12/10 2021 10,4
Sulfat (SO4) 57,0 <= 250 mg/l 01/02 2018 58,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 12/10 2021 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 12/10 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/10 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/10 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/10 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 12/10 2021 34,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/02 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,90 <= 20,0 µg/l 12/10 2021 4,50

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 25/05 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 11,0 mg/l 08/01 2018 10,5
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 08/01 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/05 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/05 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 25/05 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader 8,00 antal/ml 14/08 2017 25,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,220 <= 20,0 µg/l 25/05 2021 0,610
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/10-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Ladegårdsvej 11 , 4000 Roskilde
Kontaktperson
Gert Salbæk
Telefon
41314055


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66