Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Kometvej 61 , 4040 Jyllinge
Kontaktperson
Jan Andersen eller Vini Lindberg
Telefon
46789353
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,024 <= 0,050 mg/l 28/09 2021 0,018
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 10/10 2018 38,0
Fluorid (F) 0,310 <= 1,50 mg/l 10/10 2018 0,340
Hårdhed, total 20,0 grader dH 06/01 2021 22,0
Kalium 2,20 mg/l 28/02 2017 2,30
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 10/10 2018 14,0
Nitrat (NO3) 5,30 <= 50,0 mg/l 06/01 2021 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 28/09 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 28/09 2021 11,0
Sulfat (SO4) 65,0 <= 250 mg/l 10/10 2018 70,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 28/09 2021 0,008
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 28/09 2021 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/09 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 28/09 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 28/09 2021 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 28/09 2021 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,680 <= 20,0 µg/l 06/01 2021 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 30/03 2020
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 30/03 2020
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 30/03 2020
Hårdhed, total 21,1 grader dH 25/03 2010
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 30/03 2020
Nitrat (NO3) 0,400 <= 50,0 mg/l 30/03 2020
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 30/03 2020 0,010
Oxygen/Iltindhold 10,0 mg/l 15/07 2021 10,0
Sulfat (SO4) 79,0 <= 250 mg/l 30/03 2020
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,022 <= 0,200 mg/l 15/07 2021 0,020
Mangan (Mn) 0,001 <= 0,050 mg/l 30/03 2020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/08 2021 3,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 11/08 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/03 2020
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 15/07 2021 77,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/07 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,300 <= 20,0 µg/l 30/03 2020 0,870
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 28/09-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Kometvej 61 , 4040 Jyllinge
Kontaktperson
Jan Andersen eller Vini Lindberg
Telefon
46789353
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66