Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Agnetevej 41 , 4040 Jyllinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,013 <= 0,050 mg/l 08/10 2020 < 0,020
Chlorid (Cl) 44,0 <= 250 mg/l 20/12 2018 37,0
Fluorid (F) 0,260 <= 1,50 mg/l 20/12 2018 0,230
Hårdhed, total 19,0 grader dH 08/10 2020 18,0
Kalium 2,00 mg/l 15/05 2018 2,10
Natrium (Na) 14,0 <= 175 mg/l 15/05 2018 16,0
Nitrat (NO3) 0,400 <= 50,0 mg/l 08/10 2020 0,600
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 08/10 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,40 mg/l 08/10 2020 7,50
Sulfat (SO4) 75,0 <= 250 mg/l 20/12 2018 72,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/10 2020 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 08/10 2020 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/10 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/10 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 08/10 2020 7,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 08/10 2020 1,00
Pesticider / Allergifremkaldende
Desphenyl-chloridazon (DPC) < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/12 2018
Methyl-desphenyl-chloridazon < 0,010 <= 0,100 µg/l 20/12 2018
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 2,00 <= 20,0 µg/l 08/11 2000 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/08 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,60 mg/l 18/02 2021 7,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,000 <= 0,200 mg/l 18/02 2021 0,008
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 18/02 2021 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 13/02 2020 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,260 <= 20,0 µg/l 20/12 2018 0,800
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 19/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Agnetevej 41 , 4040 Jyllinge
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66