Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Skive
Adresse
Sølvvej 43A , 7870 Roslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Vandværk - Sølvvej 43A

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,160 <= 0,050 mg/l 25/08 2022 < 0,005
Chlorid (Cl) 41,0 <= 250 mg/l 30/10 2017 38,0
Fluorid (F) 0,057 <= 1,50 mg/l 30/10 2017 0,120
Hårdhed, total 14,0 grader dH 25/08 2022 18,0
Kalium 3,00 mg/l 02/11 2016 3,10
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 25/08 2022 19,0
Nitrat (NO3) 6,20 <= 50,0 mg/l 25/08 2022 6,50
Nitrit (NO2) 0,017 <= 0,100 mg/l 25/08 2022 0,005
Oxygen/Iltindhold 3,60 mg/l 25/08 2022 5,50
Sulfat (SO4) 100 <= 250 mg/l 30/10 2017 93,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 25/08 2022 0,019
Mangan (Mn) 0,044 <= 0,050 mg/l 25/08 2022 0,079
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/08 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/08 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 25/08 2022 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 29/01 2018 9,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 32,0 <= 20,0 µg/l 25/08 2022 8,00

Vandværk - Sølvvej 50A

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,017 <= 0,050 mg/l 29/04 2024 0,005
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 26/01 2017 31,0
Fluorid (F) 0,240 <= 1,50 mg/l 26/01 2017 0,140
Hårdhed, total 12,0 grader dH 17/08 2021 14,0
Kalium 2,60 mg/l 01/02 2016 2,80
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 17/08 2021 17,0
Nitrat (NO3) 2,40 <= 50,0 mg/l 17/08 2021 2,50
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 07/12 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,70 mg/l 17/08 2021 10,0
Sulfat (SO4) 49,0 <= 250 mg/l 26/01 2017 52,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,095 <= 0,200 mg/l 05/04 2023 0,021
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 17/08 2021 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/04 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/04 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/12 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 05/04 2023 2,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 26/01 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,80 <= 20,0 µg/l 07/12 2022 0,110

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,180 <= 0,050 mg/l 22/05 2000 0,180
Chlorid (Cl) 35,0 <= 250 mg/l 06/03 2000 31,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 06/03 2000 0,150
Hårdhed, total 18,0 grader dH 06/03 2000 12,7
Kalium 3,10 mg/l 06/03 2000 2,70
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 06/03 2000 17,0
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 22/05 2000 2,00
Nitrit (NO2) 0,022 <= 0,100 mg/l 27/05 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,9 mg/l 13/12 2017 8,35
Sulfat (SO4) 110 <= 250 mg/l 06/03 2000 113
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,022 <= 0,200 mg/l 13/06 2022 0,096
Mangan (Mn) < 0,020 <= 0,050 mg/l 22/05 2000 < 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 13/06 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/06 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 13/06 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 09/12 2015 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 14,0 <= 20,0 µg/l 12/06 2019 18,0
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/04-2024.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Coliforme bakt.37Gr.
Nikkel (Ni)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Skive
Adresse
Sølvvej 43A , 7870 Roslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66