Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Greve
Adresse
Oldemandsvej 1 , 2690 Karslunde
Kontaktperson
Svend Röttig
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,113 <= 0,050 mg/l 02/11 2009 0,020
Chlorid (Cl) 242 <= 250 mg/l 02/11 2009 203
Fluorid (F) 1,29 <= 1,50 mg/l 02/11 2009 1,02
Hårdhed, total 25,8 grader dH 31/03 2009 20,9
Kalium 4,80 mg/l 31/03 2009 5,70
Natrium (Na) 91,0 <= 175 mg/l 31/03 2009 99,0
Nitrat (NO3) 2,54 <= 50,0 mg/l 02/11 2009 2,55
Nitrit (NO2) 0,020 <= 0,100 mg/l 02/11 2009 0,006
Oxygen/Iltindhold 10,3 mg/l 31/03 2009 9,40
Sulfat (SO4) 64,1 <= 250 mg/l 31/03 2009 69,3
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 02/11 2009 < 0,005
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 02/11 2009 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2009 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/11 2009 < 1,00
Kimtal 22Gr. 16,0 < 200 antal/ml 05/03 2008 790
Kimtal 37 grader 6,00 antal/ml 05/03 2008 310
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 3,00 <= 20,0 µg/l 07/12 1999 < 3,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,000 <= 0,050 mg/l 21/12 1995 < 0,000
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 16/07 2021 31,0
Fluorid (F) 0,360 <= 1,50 mg/l 16/07 2021 0,470
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 16/07 2021 10,9
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 16/07 2021 0,035
Mangan (Mn) < 0,000 <= 0,050 mg/l 21/12 1995 < 0,000
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/07 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/07 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 11,0 < 200 antal/ml 16/07 2021 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 5,80 <= 20,0 µg/l 07/05 2021 7,30
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/07-2021.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Greve
Adresse
Oldemandsvej 1 , 2690 Karslunde
Kontaktperson
Svend Röttig
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66