Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Kærsgårdvej 7 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 31/08 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 38,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 38,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 08/11 2017 0,150
Hårdhed, total 16,0 grader dH 31/08 2021 18,0
Kalium 1,50 mg/l 08/11 2017 1,70
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 02/07 2018 17,0
Nitrat (NO3) 20,0 <= 50,0 mg/l 31/08 2021 23,0
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 12/10 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 31/08 2021 9,00
Sulfat (SO4) 35,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 34,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 31/08 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 31/08 2021 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 12/10 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 12/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 12/10 2023 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,500 <= 20,0 µg/l 12/10 2023 0,380

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,004 <= 0,050 mg/l 04/02 1998 < 0,003
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 20/04 2001 30,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 04/02 1998 0,100
Hårdhed, total 12,0 grader dH 04/02 1998 13,0
Kalium 1,40 mg/l 04/02 1998 1,50
Natrium (Na) 15,0 <= 175 mg/l 04/02 1998 15,0
Nitrat (NO3) 17,0 <= 50,0 mg/l 20/04 2001 16,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 21/04 2021 < 0,003
Oxygen/Iltindhold 8,90 mg/l 08/11 2017 7,30
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 04/02 1998 31,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 23/10 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 20/04 2001 < 0,020
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/04 2021
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 21/04 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader 9,00 antal/ml 08/09 2004 20,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,650 <= 20,0 µg/l 21/04 2021 0,910
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 12/10-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Kærsgårdvej 7 , 9240 Nibe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66