Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,009 <= 0,050 mg/l 10/10 2022 0,013
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 10/10 2022 32,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 10/10 2022 0,250
Hårdhed, total 17,0 grader dH 06/12 2021 17,0
Kalium 2,50 mg/l 10/12 2018 2,50
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 10/10 2022 17,0
Nitrat (NO3) 0,950 <= 50,0 mg/l 10/10 2022 1,00
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 10/10 2022 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,6 mg/l 10/10 2022 10,0
Sulfat (SO4) 67,0 <= 250 mg/l 10/10 2022 62,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 10/10 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 10/10 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/10 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 10/10 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 06/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 11,0 < 200 antal/ml 10/10 2022 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 10/12 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 µg/l 06/12 2021 0,330

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 06/12 2021 < 0,005
Chlorid (Cl) 31,0 <= 250 mg/l 06/12 2021 31,0
Fluorid (F) 0,260 <= 1,50 mg/l 06/12 2021 0,270
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 06/12 2021 15,0
Nitrat (NO3) 0,810 <= 50,0 mg/l 06/12 2021 0,950
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 06/12 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,7 mg/l 06/12 2021 10,6
Sulfat (SO4) 67,0 <= 250 mg/l 06/12 2021 69,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 06/12 2021 0,230
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 06/12 2021 0,093
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 18,0 < 200 antal/ml 06/12 2021 14,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,190 <= 20,0 µg/l 18/01 2016 0,400
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/10-2022.
Overskridelser

Coliforme bakt.37Gr.

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Assensvej 79 , 5750 Ringe
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66