Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Overgårdsvej 28 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Per Dalgaard
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Arensborg Vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 05/11 2018 0,021
Chlorid (Cl) 42,0 <= 250 mg/l 05/11 2018 40,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 05/11 2018 0,240
Nitrat (NO3) 1,10 <= 50,0 mg/l 05/11 2018 0,830
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 05/11 2018 0,004
Sulfat (SO4) 67,0 <= 250 mg/l 05/11 2018 68,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/11 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 05/11 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/11 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 05/11 2018 69,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 05/11 2018 3,00

Overgaard Gods Vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,023 <= 0,050 mg/l 04/03 2019 0,010
Chlorid (Cl) 45,0 <= 250 mg/l 04/03 2019 43,0
Fluorid (F) 0,250 <= 1,50 mg/l 04/03 2019 0,280
Hårdhed, total 12,0 grader dH 12/03 2018 12,0
Kalium 2,20 <= 10,0 mg/l 12/03 2018 2,40
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 12/03 2018 27,0
Nitrat (NO3) 1,10 <= 50,0 mg/l 04/03 2019 1,20
Nitrit (NO2) 0,004 <= 0,100 mg/l 04/03 2019 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,6 >= 5,00 mg/l 12/03 2018 10,1
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 04/03 2019 46,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,230 <= 0,200 mg/l 04/03 2019 0,047
Mangan (Mn) 0,011 <= 0,050 mg/l 04/03 2019 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 9,00 < 200 antal/ml 04/03 2019 12,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/03 2019 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Ledningsnet (Arensborg)

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 12/03 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,4 >= 5,00 mg/l 04/03 2019 11,1
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 04/03 2019 0,160
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/03 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 04/03 2019 13,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,160 <= 20,0 µg/l 04/03 2019 < 0,030

Ledningsnet (Overgaard Gods)

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 03/03 2004 1,20
Oxygen/Iltindhold 9,00 >= 5,00 mg/l 06/10 2017 5,80
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,023 <= 0,200 mg/l 06/10 2017 0,011
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/10 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/10 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 06/10 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 06/10 2017 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/03-2019.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Randers
Adresse
Overgårdsvej 28 , 8970 Havndal
Kontaktperson
Per Dalgaard
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66