Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederiksberg
Adresse
Stæhr Johansens Vej 38 , 2000 Frederiksberg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 24/01 2018 0,034
Chlorid (Cl) 135 <= 250 mg/l 24/01 2018 136
Fluorid (F) 0,440 <= 1,50 mg/l 24/01 2018 0,410
Hårdhed, total 29,0 grader dH 24/01 2018 30,0
Kalium 4,70 mg/l 24/01 2018 4,60
Natrium (Na) 57,0 <= 175 mg/l 24/01 2018 53,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 24/01 2018 1,80
Nitrit (NO2) < 0,002 <= 0,100 mg/l 24/01 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 24/01 2018 9,00
Sulfat (SO4) 143 <= 250 mg/l 24/01 2018 140
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 27/02 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 24/01 2018 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/07 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/07 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 04/07 2018 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 04/07 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 11,0 <= 20,0 µg/l 24/01 2018 11,0

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,039 <= 0,050 mg/l 24/03 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 140 <= 250 mg/l 24/03 2021 74,0
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 24/03 2021 0,460
Hårdhed, total 32,3 grader dH 24/03 2021 21,0
Kalium 3,90 mg/l 24/01 2018 3,90
Natrium (Na) 62,0 <= 175 mg/l 24/03 2021 40,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 24/03 2021 1,40
Nitrit (NO2) 0,024 <= 0,100 mg/l 24/03 2021 < 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,10 mg/l 24/03 2021 11,0
Sulfat (SO4) 150 <= 250 mg/l 24/03 2021 84,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/03 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,019 <= 0,050 mg/l 24/03 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/04 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/04 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 30/04 2020 21,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 24/01 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 15,0 <= 20,0 µg/l 24/03 2021 1,60
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/11-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederiksberg
Adresse
Stæhr Johansens Vej 38 , 2000 Frederiksberg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66