Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederiksberg
Adresse
Stæhr Johansens Vej 38 , 2000 Frederiksberg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 24/01 2018 0,034
Chlorid (Cl) 135 <= 250 mg/l 24/01 2018 136
Fluorid (F) 0,440 <= 1,50 mg/l 24/01 2018 0,410
Hårdhed, total 29,0 grader dH 24/01 2018 30,0
Kalium 4,70 <= 10,0 mg/l 24/01 2018 4,60
Natrium (Na) 57,0 <= 175 mg/l 24/01 2018 53,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 24/01 2018 1,80
Nitrit (NO2) < 0,002 <= 0,100 mg/l 24/01 2018 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,60 >= 5,00 mg/l 24/01 2018 9,00
Sulfat (SO4) 143 <= 250 mg/l 24/01 2018 140
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/01 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 24/01 2018 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/01 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 24/01 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 24/01 2018 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/01 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 11,0 <= 20,0 µg/l 24/01 2018 11,0

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 24/01 2018 < 0,020
Chlorid (Cl) 74,0 <= 250 mg/l 24/01 2018 74,0
Fluorid (F) 0,460 <= 1,50 mg/l 24/01 2018 0,460
Hårdhed, total 21,0 grader dH 24/01 2018 21,0
Kalium 3,90 <= 10,0 mg/l 24/01 2018 3,90
Natrium (Na) 40,0 <= 175 mg/l 24/01 2018 40,0
Nitrat (NO3) 1,40 <= 50,0 mg/l 24/01 2018 1,40
Nitrit (NO2) < 0,002 <= 0,100 mg/l 24/01 2018 < 0,002
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 24/01 2018 11,0
Sulfat (SO4) 84,0 <= 250 mg/l 24/01 2018 84,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 30/10 2018 0,011
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 24/01 2018 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/10 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/10 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 30/10 2018 2,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 24/01 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,60 <= 20,0 µg/l 24/01 2018 1,60
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 30/10-2018.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederiksberg
Adresse
Stæhr Johansens Vej 38 , 2000 Frederiksberg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66