Stamdata

Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederiksberg
Adresse
Stæhr Johansens Vej 38 , 2000 Frederiksberg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,039 <= 0,050 mg/l 24/03 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 140 <= 250 mg/l 24/03 2021 135
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 24/03 2021 0,440
Hårdhed, total 32,3 grader dH 24/03 2021 29,0
Kalium 4,70 mg/l 24/01 2018 4,00
Natrium (Na) 62,0 <= 175 mg/l 24/03 2021 57,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 24/03 2021 1,80
Nitrit (NO2) 0,024 <= 0,100 mg/l 24/03 2021 < 0,002
Oxygen/Iltindhold 9,10 mg/l 24/03 2021 9,60
Sulfat (SO4) 150 <= 250 mg/l 24/03 2021 143
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 08/04 2024 < 0,010
Mangan (Mn) 0,019 <= 0,050 mg/l 24/03 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 08/04 2024 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/08 2022 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 15,0 <= 20,0 µg/l 24/03 2021 11,0

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,039 <= 0,050 mg/l 24/03 2021 0,005
Chlorid (Cl) 140 <= 250 mg/l 24/03 2021 130
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 24/03 2021 0,440
Hårdhed, total 32,3 grader dH 24/03 2021 21,0
Kalium 3,90 mg/l 24/01 2018 3,90
Natrium (Na) 62,0 <= 175 mg/l 24/03 2021 51,0
Nitrat (NO3) 1,80 <= 50,0 mg/l 24/03 2021 1,50
Nitrit (NO2) 0,024 <= 0,100 mg/l 24/03 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,10 mg/l 24/03 2021 11,0
Sulfat (SO4) 150 <= 250 mg/l 24/03 2021 140
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/03 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,019 <= 0,050 mg/l 24/03 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/04 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/04 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 30/04 2020 21,0
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 24/01 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 15,0 <= 20,0 µg/l 24/03 2021 1,60
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 08/04-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Hovedstaden
Kommune
Frederiksberg
Adresse
Stæhr Johansens Vej 38 , 2000 Frederiksberg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66