Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Ramsøvejen 50B , 4622 Havdrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,004 <= 0,050 mg/l 09/02 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 09/11 2017 23,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 09/11 2017 0,210
Hårdhed, total 18,0 grader dH 09/02 2021 18,0
Kalium 2,80 mg/l 09/11 2017 2,10
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 09/11 2017 12,0
Nitrat (NO3) 0,500 <= 50,0 mg/l 09/02 2021 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 09/02 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,30 mg/l 09/02 2021 8,50
Sulfat (SO4) 54,0 <= 250 mg/l 09/11 2017 51,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 09/02 2021 0,014
Mangan (Mn) 0,006 <= 0,050 mg/l 09/02 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/02 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 09/02 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 09/02 2021 1,00
Kimtal 37 grader 2,00 antal/ml 09/02 2021 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,600 <= 20,0 µg/l 07/02 2019 0,800

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,003 <= 0,100 mg/l 20/04 1999 < 0,003
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 18/05 2021 8,30
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,015 <= 0,200 mg/l 18/05 2021 0,030
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/05 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/05 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 18/05 2021 10,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 µg/l 15/05 2018 < 0,300
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 18/05-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Ramsøvejen 50B , 4622 Havdrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66