Stamdata

Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Ramsøvejen 50B , 4622 Havdrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 07/02 2019 < 0,020
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 09/11 2017 23,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 09/11 2017 0,210
Hårdhed, total 18,0 grader dH 07/02 2019 18,0
Kalium 2,80 <= 10,0 mg/l 09/11 2017 2,10
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 09/11 2017 12,0
Nitrat (NO3) 0,300 <= 50,0 mg/l 07/02 2019 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 07/02 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 07/02 2019 10,8
Sulfat (SO4) 54,0 <= 250 mg/l 09/11 2017 51,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 07/02 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 07/02 2019 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 10,0 < 200 antal/ml 07/02 2019 8,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 07/02 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,600 <= 20,0 µg/l 07/02 2019 0,800

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,003 <= 0,100 mg/l 20/04 1999 < 0,003
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 20/11 2018 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 20/11 2018 0,030
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/05 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/05 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 13,0 < 200 antal/ml 20/11 2018 110
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,400 <= 20,0 µg/l 15/05 2018 < 0,300
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 07/02-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Sjælland
Kommune
Roskilde
Adresse
Ramsøvejen 50B , 4622 Havdrup
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66