Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Hindingvej 52b , 7700 Thisted
Kontaktperson
Thorsten Balle
Telefon
22911872
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 17/04 2024 < 0,005
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 08/02 2018 48,0
Fluorid (F) 0,040 <= 1,50 mg/l 08/02 2018 0,060
Hårdhed, total 13,0 grader dH 17/04 2024 13,0
Kalium 0,920 mg/l 08/02 2018 0,980
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 03/06 2019 19,0
Nitrat (NO3) 0,950 <= 50,0 mg/l 17/04 2024 1,10
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 17/04 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,30 mg/l 17/04 2024 8,50
Sulfat (SO4) 9,20 <= 250 mg/l 08/02 2018 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 17/04 2024 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 17/04 2024 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/04 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 17/04 2024 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 17/04 2024 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,990 <= 20,0 µg/l 17/04 2024 0,820

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 01/12 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 23/08 2018 8,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,240 <= 0,200 mg/l 06/05 2024 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/12 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 01/12 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 01/12 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 7,00 < 200 antal/ml 17/04 2024 2,00
Kimtal 37 grader 5,00 antal/ml 19/11 2004
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,810 <= 20,0 µg/l 08/09 2021 3,60
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/05-2024.
Overskridelser

Jern (Fe)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Thisted
Adresse
Hindingvej 52b , 7700 Thisted
Kontaktperson
Thorsten Balle
Telefon
22911872
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66