Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Dalsgårdvej 8C , 6300 Gråsten
Kontaktperson
Jens Moos
Telefon
74650724
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,026 <= 0,050 mg/l 08/08 2018 0,008
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 08/08 2018 25,0
Fluorid (F) 0,220 <= 1,50 mg/l 08/08 2018 0,200
Hårdhed, total 14,0 grader dH 08/11 2016 13,9
Kalium 1,90 mg/l 08/11 2016 2,00
Natrium (Na) 13,0 <= 175 mg/l 08/11 2016 15,0
Nitrat (NO3) 0,930 <= 50,0 mg/l 08/08 2018 0,880
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/03 2023 0,007
Oxygen/Iltindhold 8,50 >= 5,00 mg/l 21/02 2018 8,80
Sulfat (SO4) 27,0 <= 250 mg/l 08/08 2018 27,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 22/09 2022 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 08/08 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/03 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/03 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 03/03 2023
Kimtal 22Gr. 6,00 < 200 antal/ml 03/03 2023 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/06 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,720 <= 20,0 µg/l 03/03 2023 0,240

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrat (NO3) 0,880 <= 50,0 mg/l 14/02 2017 0,680
Oxygen/Iltindhold 8,50 >= 5,00 mg/l 21/02 2018 8,90
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/05 2021 0,016
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/05 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/05 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 05/05 2021 54,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/06 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,240 <= 20,0 µg/l 21/01 2020 0,180
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/03-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Dalsgårdvej 8C , 6300 Gråsten
Kontaktperson
Jens Moos
Telefon
74650724
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66