Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Bølåvej 7 , 6360 Tinglev
Kontaktperson
Martin Mathiesen
Telefon
29678188
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 04/09 2017 0,005
Chlorid (Cl) 11,0 <= 250 mg/l 04/09 2017 12,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 04/09 2017 0,180
Hårdhed, total 9,50 grader dH 04/09 2017 9,80
Kalium 3,40 mg/l 04/09 2017 3,40
Natrium (Na) 7,20 <= 175 mg/l 04/09 2017 6,90
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 04/09 2017 1,30
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 04/09 2017 0,027
Oxygen/Iltindhold 7,80 mg/l 04/09 2017 9,90
Sulfat (SO4) 3,50 <= 250 mg/l 04/09 2017 3,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 04/09 2017 0,071
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 04/09 2017 0,019
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/09 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 04/09 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. 15,0 < 200 antal/ml 04/09 2017 31,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/09 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,640 <= 20,0 µg/l 24/07 2007

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 22/03 2018 10,5
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,003 <= 0,200 mg/l 03/09 2019 < 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 03/09 2019 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 03/09 2019 0,000
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 03/09 2019 0,000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,960 <= 20,0 µg/l 02/03 2017 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Bølåvej 7 , 6360 Tinglev
Kontaktperson
Martin Mathiesen
Telefon
29678188
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66