Indvindingsboringer
Vandværker
Ledningsnet
Forbrugers Taphane

Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Grænsevejen 22 , 6360 Tinglev
Kontaktperson
Gert Johannsen
Telefon
51704715
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 04/09 2017 0,005
Chlorid (Cl) 11,0 <= 250 mg/l 04/09 2017 12,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 04/09 2017 0,180
Hårdhed, total 9,50 grader dH 04/09 2017 9,80
Kalium 3,40 mg/l 04/09 2017 3,40
Natrium (Na) 7,20 <= 175 mg/l 04/09 2017 6,90
Nitrat (NO3) 1,30 <= 50,0 mg/l 04/09 2017 1,30
Nitrit (NO2) 0,005 <= 0,100 mg/l 04/09 2017 0,027
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 22/03 2018 7,80
Sulfat (SO4) 3,50 <= 250 mg/l 04/09 2017 3,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,003 <= 0,200 mg/l 03/09 2019 < 0,003
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 04/09 2017 0,019
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 03/09 2019 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 03/09 2019 0,000
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 03/09 2019 0,000
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/09 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,960 <= 20,0 µg/l 02/03 2017 0,100

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,012 <= 0,050 mg/l 20/09 2022 < 0,005
Chlorid (Cl) 178 <= 250 mg/l 20/09 2022 11,0
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 20/09 2022 0,130
Natrium (Na) 7,90 <= 175 mg/l 20/09 2022 7,24
Nitrat (NO3) 1,72 <= 50,0 mg/l 20/09 2022 1,87
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 20/09 2022 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 22/03 2018 10,5
Sulfat (SO4) 3,30 <= 250 mg/l 20/09 2022 3,40
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,008 <= 0,200 mg/l 25/09 2023 < 0,003
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 20/09 2022 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2023 0,000
E.coli 0,000 < 1,00 MPN/100 ml 25/09 2023 0,000
Enterokokker 0,000 < 1,00 CFU/100 ml 25/09 2023 0,000
Kimtal 22Gr. 0,000 < 200 antal/ml 25/09 2023 0,000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,100 <= 20,0 µg/l 20/09 2022 < 0,100
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 04/03-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Aabenraa
Adresse
Grænsevejen 22 , 6360 Tinglev
Kontaktperson
Gert Johannsen
Telefon
51704715
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66