Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Tellingvej 3a , 7560 Hjerm
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,320 <= 0,050 mg/l 09/04 2019 < 0,005
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 38,0
Fluorid (F) 0,260 <= 1,50 mg/l 08/11 2017 0,250
Hårdhed, total 13,0 grader dH 09/04 2019 14,0
Kalium 1,90 mg/l 22/12 2016 1,70
Natrium (Na) 27,0 <= 175 mg/l 09/04 2019 28,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 09/04 2019 1,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 17/04 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,40 mg/l 09/04 2019 12,8
Sulfat (SO4) 48,0 <= 250 mg/l 08/11 2017 48,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/05 2020 0,160
Mangan (Mn) 1,10 <= 0,050 mg/l 09/04 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 17/04 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 17/04 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 17/04 2023 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 08/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,260 <= 20,0 µg/l 17/04 2023 0,110

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 07/04 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold > 11,0 mg/l 06/07 2016 8,30
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 05/05 2020 0,027
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/04 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 07/04 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 07/04 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 07/04 2021 12,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,110 <= 20,0 µg/l 07/04 2021 1,30
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 17/04-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)
Mangan (Mn)

Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Struer
Adresse
Tellingvej 3a , 7560 Hjerm
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66