Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Mejeritoften 3 , 6430 Nordborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,059 <= 0,050 mg/l 27/07 2021 0,019
Chlorid (Cl) 47,0 <= 250 mg/l 03/01 2020 48,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 03/01 2020 0,260
Hårdhed, total 18,0 grader dH 03/01 2020 16,0
Kalium 3,60 mg/l 03/01 2020 3,40
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 03/01 2020 18,0
Nitrat (NO3) 1,90 <= 50,0 mg/l 03/01 2020 1,90
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/01 2020 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,9 mg/l 27/07 2021 9,80
Sulfat (SO4) 32,0 <= 250 mg/l 03/01 2020 32,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,049 <= 0,200 mg/l 27/07 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 27/07 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/06 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 30/06 2022 380
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/01 2020 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,069 <= 20,0 µg/l 25/03 2020 0,700

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Oxygen/Iltindhold 10,1 mg/l 25/03 2020 10,2
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 25/03 2020 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/03 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/03 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 25/03 2020 9,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,069 <= 20,0 µg/l 25/03 2020 0,350
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 27/01-2023.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Mejeritoften 3 , 6430 Nordborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66