Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Mejeritoften 3 , 6430 Nordborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,019 <= 0,050 mg/l 03/01 2019 0,017
Chlorid (Cl) 49,0 <= 250 mg/l 03/01 2019 51,0
Fluorid (F) 0,280 <= 1,50 mg/l 03/01 2019 0,300
Hårdhed, total 16,0 grader dH 03/01 2019 17,0
Kalium 3,40 <= 10,0 mg/l 03/01 2019 3,50
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 03/01 2019 21,0
Nitrat (NO3) 2,00 <= 50,0 mg/l 03/01 2019 2,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 03/01 2019 0,002
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 03/01 2019 10,7
Sulfat (SO4) 32,0 <= 250 mg/l 03/01 2019 32,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/01 2019 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 03/01 2019 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 03/01 2019 100
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 03/01 2019 5,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,80 <= 20,0 µg/l 28/08 2018 1,10

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 11,0 >= 5,00 mg/l 03/01 2019 10,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 03/01 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/01 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 03/01 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 03/01 2019 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 22,0 <= 20,0 µg/l 17/05 2018 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/01-2019.
Overskridelser

Nikkel (Ni)

Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Sønderborg
Adresse
Mejeritoften 3 , 6430 Nordborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66