Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Klim Markvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,005 <= 0,050 mg/l 15/11 2018 0,005
Chlorid (Cl) 110 <= 250 mg/l 30/04 2018 91,0
Fluorid (F) 0,190 <= 1,50 mg/l 30/04 2018 0,210
Hårdhed, total 15,0 grader dH 15/11 2018 15,0
Kalium 1,10 <= 10,0 mg/l 04/12 2017 1,14
Natrium (Na) 53,0 <= 175 mg/l 04/12 2017 49,6
Nitrat (NO3) 18,0 <= 50,0 mg/l 15/11 2018 13,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 15/11 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 4,20 >= 5,00 mg/l 15/11 2018 3,80
Sulfat (SO4) 34,0 <= 250 mg/l 04/12 2017 35,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 15/11 2018 0,020
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 15/11 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2018 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 29/11 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 15/11 2018 94,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/11 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 4,70 >= 5,00 mg/l 30/04 2018 4,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 30/04 2018 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/04 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/04 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 30/04 2018 10,0
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 2,30 <= 20,0 µg/l 15/11 2018 2,70
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 29/11-2018.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold
Oxygen/Iltindhold

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Klim Markvej 35 , 9690 Fjerritslev
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66