Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Samsø
Adresse
Museumsvej 1, Tranebjerg , 8305 Samsø
Kontaktperson
Per Simonsen / Tina Gylling
Telefon
51 26 16 79
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 27/02 2024 < 0,020
Chlorid (Cl) 77,0 <= 250 mg/l 20/12 2018 83,0
Fluorid (F) 0,370 <= 1,50 mg/l 20/12 2018 0,400
Hårdhed, total 17,4 grader dH 27/02 2024 18,0
Kalium 6,09 mg/l 20/12 2018 7,01
Natrium (Na) 65,0 <= 175 mg/l 30/11 2023 55,3
Nitrat (NO3) 3,60 <= 50,0 mg/l 27/02 2024 3,60
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 27/02 2024 0,002
Oxygen/Iltindhold 6,80 mg/l 27/02 2024 6,70
Sulfat (SO4) 30,0 <= 250 mg/l 20/12 2018 26,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,013 <= 0,200 mg/l 27/02 2024 < 0,002
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 27/02 2024 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/02 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 27/02 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 27/02 2024 4,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 20/12 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,120 <= 20,0 µg/l 26/11 2007 0,420

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 22/02 2023 < 0,020
Chlorid (Cl) 112 <= 250 mg/l 23/10 2001 79,3
Fluorid (F) 0,340 <= 1,50 mg/l 23/10 2001 0,480
Hårdhed, total 18,0 grader dH 23/10 2001 19,0
Kalium 7,10 mg/l 23/10 2001 5,70
Natrium (Na) 95,1 <= 175 mg/l 23/10 2001 55,0
Nitrat (NO3) 2,90 <= 50,0 mg/l 22/02 2023 3,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 15/05 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,90 mg/l 27/03 2019 8,90
Sulfat (SO4) 8,80 <= 250 mg/l 23/10 2001 24,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,004 <= 0,200 mg/l 27/03 2019 < 0,002
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 23/10 2001 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 15/05 2024 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 01/12 2016 2,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,130 <= 20,0 µg/l 22/02 2023 1,21
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 15/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Samsø
Adresse
Museumsvej 1, Tranebjerg , 8305 Samsø
Kontaktperson
Per Simonsen / Tina Gylling
Telefon
51 26 16 79
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66