Stamdata

Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Høngevej 37B , 8600 Silkeborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,030 <= 0,050 mg/l 19/03 2020 < 0,005
Chlorid (Cl) 32,0 <= 250 mg/l 04/09 2017 31,0
Fluorid (F) 0,180 <= 1,50 mg/l 04/09 2017 0,190
Hårdhed, total 11,0 grader dH 19/03 2020 12,0
Kalium 0,900 mg/l 13/09 2016 0,820
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 13/09 2016 17,0
Nitrat (NO3) 0,610 <= 50,0 mg/l 19/03 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/03 2020 0,001
Oxygen/Iltindhold 12,5 mg/l 19/03 2020 11,2
Sulfat (SO4) 69,0 <= 250 mg/l 04/09 2017 70,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,016 <= 0,200 mg/l 25/03 2021 < 0,010
Mangan (Mn) 0,003 <= 0,050 mg/l 19/03 2020 0,003
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/03 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 25/03 2021 2,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/09 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 02/09 2015 3,60

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 19/03 2020 0,002
Oxygen/Iltindhold 10,8 mg/l 04/09 2017 11,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 04/09 2017 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 19/03 2020 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 25/03 2021 12,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 12/01 2010
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,070 <= 20,0 µg/l 19/03 2020 0,110
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/03-2021.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Midtjylland
Kommune
Silkeborg
Adresse
Høngevej 37B , 8600 Silkeborg
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66