Stamdata

Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Byvej 26, Ballum , 6261 Bredebro
Kontaktperson
Sven Gaarde
Telefon
74716604
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 24/08 2023 < 0,005
Chlorid (Cl) 52,0 <= 250 mg/l 06/12 2018 55,0
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 06/12 2018 0,140
Hårdhed, total 17,0 grader dH 24/08 2023 16,0
Kalium 2,30 mg/l 15/06 2018 2,90
Natrium (Na) 31,0 <= 175 mg/l 15/06 2018 31,0
Nitrat (NO3) < 0,300 <= 50,0 mg/l 24/08 2023 0,480
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/05 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 7,20 >= 5,00 mg/l 24/08 2023 7,90
Sulfat (SO4) 81,0 <= 250 mg/l 15/06 2018 79,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/08 2023 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 24/08 2023 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 21/05 2024 3,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/08 2023 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,170 <= 20,0 µg/l 18/11 2021 0,092

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 21/05 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 8,20 >= 5,00 mg/l 28/02 2019 9,10
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,035 <= 0,200 mg/l 28/02 2019 < 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 21/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 21/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 21/05 2024 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,170 <= 20,0 µg/l 18/11 2021 0,092
Kontrolboringer
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 21/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Syddanmark
Kommune
Tønder
Adresse
Byvej 26, Ballum , 6261 Bredebro
Kontaktperson
Sven Gaarde
Telefon
74716604
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66