Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Vester Søttrupvej 42 , 9600 Aars
Kontaktperson
Margit Dahl
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,010 <= 0,050 mg/l 08/10 2020 0,022
Chlorid (Cl) 27,0 <= 250 mg/l 15/11 2017 27,0
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 15/11 2017 0,130
Hårdhed, total 9,50 grader dH 08/10 2020 9,80
Kalium 0,920 mg/l 30/11 2016 1,10
Natrium (Na) 12,0 <= 175 mg/l 30/11 2016 12,0
Nitrat (NO3) 0,360 <= 50,0 mg/l 08/10 2020 < 0,300
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 16/05 2024 0,002
Oxygen/Iltindhold 13,9 >= 5,00 mg/l 08/10 2020 13,2
Sulfat (SO4) 51,0 <= 250 mg/l 15/11 2017 47,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,061 <= 0,200 mg/l 08/10 2020 0,057
Mangan (Mn) 0,014 <= 0,050 mg/l 08/10 2020 0,055
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2024 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 16/05 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 16/05 2024 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 15/11 2017 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,340 <= 20,0 µg/l 16/05 2024 0,520

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,010 <= 0,050 mg/l 23/09 1999 < 0,010
Chlorid (Cl) 23,0 <= 250 mg/l 23/09 1999 18,0
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 23/09 1999 < 0,100
Hårdhed, total 8,70 grader dH 23/09 1999 8,40
Kalium 0,890 mg/l 23/09 1999 0,820
Natrium (Na) 11,2 <= 175 mg/l 23/09 1999 10,5
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 23/09 1999 < 1,00
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 30/08 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 12,1 >= 5,00 mg/l 31/05 2018 11,1
Sulfat (SO4) 38,0 <= 250 mg/l 23/09 1999 21,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,040 <= 0,200 mg/l 31/05 2018 0,130
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 23/09 1999 0,030
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/08 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/08 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/08 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 30/08 2021 10,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 23/09 1999 0,000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,580 <= 20,0 µg/l 30/08 2021 0,340
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 16/05-2024.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Vester Søttrupvej 42 , 9600 Aars
Kontaktperson
Margit Dahl
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66