Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Astrupvej 1 , 9600 Aars
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,027 <= 0,050 mg/l 12/02 2021 0,044
Chlorid (Cl) 24,0 <= 250 mg/l 19/09 2018 22,0
Fluorid (F) 0,170 <= 1,50 mg/l 19/09 2018 0,170
Hårdhed, total 7,70 grader dH 12/02 2021 7,80
Kalium 2,00 mg/l 31/05 2018 1,60
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 31/05 2018 24,0
Nitrat (NO3) 0,730 <= 50,0 mg/l 12/02 2021 2,50
Nitrit (NO2) 0,013 <= 0,100 mg/l 25/02 2022 0,002
Oxygen/Iltindhold 8,10 mg/l 12/02 2021 10,3
Sulfat (SO4) 12,0 <= 250 mg/l 19/09 2018 9,50
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 12/02 2021 0,049
Mangan (Mn) 0,007 <= 0,050 mg/l 12/02 2021 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2022 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 25/02 2022 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 25/02 2022 < 1,00
Kimtal 22Gr. 8,00 < 200 antal/ml 25/02 2022 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/09 2018 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 18/03 2021 < 0,030

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,010 <= 0,050 mg/l 23/09 1999 < 0,010
Chlorid (Cl) 36,0 <= 250 mg/l 14/10 1991
Fluorid (F) 0,140 <= 1,50 mg/l 14/10 1991
Hårdhed, total 12,0 grader dH 14/10 1991
Kalium 1,54 mg/l 14/10 1991
Natrium (Na) 21,0 <= 175 mg/l 14/10 1991
Nitrat (NO3) 74,0 <= 50,0 mg/l 23/09 1999 78,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 18/03 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,3 mg/l 02/08 2018 10,4
Sulfat (SO4) 50,0 <= 250 mg/l 14/10 1991
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,049 <= 0,200 mg/l 01/04 2020 < 0,010
Mangan (Mn) 0,017 <= 0,050 mg/l 23/09 1999 0,010
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 18/03 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 18/03 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 18/03 2021 3,00
Kimtal 37 grader 4,00 antal/ml 24/11 1999 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 18/03 2021 0,068
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 25/02-2022.
Overskridelser

Nitrat (NO3)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Astrupvej 1 , 9600 Aars
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66