Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Blærevej 64 , 9600 Aars
Kontaktperson
Gunnar Nielsen
Telefon
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 30/09 2020 0,027
Chlorid (Cl) 34,0 <= 250 mg/l 25/02 2019 34,0
Fluorid (F) 0,120 <= 1,50 mg/l 25/02 2019 0,063
Hårdhed, total 6,80 grader dH 30/09 2020 11,0
Kalium 1,10 mg/l 25/02 2019 1,20
Natrium (Na) 17,0 <= 175 mg/l 25/02 2019 17,0
Nitrat (NO3) 0,600 <= 50,0 mg/l 30/09 2020 11,0
Nitrit (NO2) 0,001 <= 0,100 mg/l 16/05 2024 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,10 >= 5,00 mg/l 30/09 2020 0,500
Sulfat (SO4) 68,0 <= 250 mg/l 25/02 2019 67,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,033 <= 0,200 mg/l 30/09 2020 0,033
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 30/09 2020 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/06 2024 2,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/06 2024 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 16/05 2024 < 1,00
Kimtal 22Gr. 35,0 < 200 antal/ml 16/05 2024 16,0
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 25/02 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,180 <= 20,0 µg/l 16/05 2024 0,170

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Chlorid (Cl) 22,0 <= 250 mg/l 06/12 1991
Fluorid (F) < 0,100 <= 1,50 mg/l 06/12 1991
Hårdhed, total 10,0 grader dH 06/12 1991
Kalium 1,06 mg/l 06/12 1991
Natrium (Na) 16,0 <= 175 mg/l 06/12 1991
Nitrat (NO3) 11,0 <= 50,0 mg/l 06/12 1991
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 30/09 2020 0,060
Oxygen/Iltindhold 2,40 >= 5,00 mg/l 25/02 2019 6,80
Sulfat (SO4) 65,0 <= 250 mg/l 06/12 1991
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 25/02 2019 0,018
Mangan (Mn) 0,070 <= 0,050 mg/l 06/12 1991
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/09 2020 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 30/09 2020 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 30/09 2020
Kimtal 22Gr. 400 < 200 antal/ml 30/09 2020 < 1,00
Kimtal 37 grader 1,00 antal/ml 24/11 1999 0,000
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,410 <= 20,0 µg/l 30/09 2020 0,250
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/06-2024.
Overskridelser

Oxygen/Iltindhold
Mangan (Mn)
Kimtal 22Gr.

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Blærevej 64 , 9600 Aars
Kontaktperson
Gunnar Nielsen
Telefon
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66