Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Nygade 22 , 9600 Aars
Kontaktperson
Hans Henrik Hansen
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,015 <= 0,050 mg/l 31/07 2019 0,018
Chlorid (Cl) 56,0 <= 250 mg/l 26/03 2018 52,0
Fluorid (F) 0,130 <= 1,50 mg/l 26/03 2018 0,110
Hårdhed, total 9,10 grader dH 31/07 2019 11,0
Kalium 1,50 mg/l 26/03 2018 1,70
Natrium (Na) 34,0 <= 175 mg/l 26/03 2018 34,0
Nitrat (NO3) 0,470 <= 50,0 mg/l 31/07 2019 0,380
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 05/10 2023 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,5 mg/l 31/07 2019 9,60
Sulfat (SO4) 88,0 <= 250 mg/l 26/03 2018 86,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 31/07 2019 0,026
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 31/07 2019 0,007
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2023 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 05/10 2023 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 05/10 2023 < 1,00
Kimtal 22Gr. 1,00 < 200 antal/ml 05/10 2023 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 26/03 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,160 <= 20,0 µg/l 05/10 2023 0,200

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) 0,007 <= 0,050 mg/l 04/03 2003 0,021
Chlorid (Cl) 48,6 <= 250 mg/l 04/03 2003 47,5
Fluorid (F) 0,087 <= 1,50 mg/l 04/03 2003 < 0,100
Hårdhed, total 10,2 grader dH 30/03 1998
Kalium 1,40 mg/l 30/03 1998
Natrium (Na) 20,0 <= 175 mg/l 30/03 1998
Nitrat (NO3) < 1,00 <= 50,0 mg/l 04/03 2003 < 1,00
Nitrit (NO2) < 0,001 <= 0,100 mg/l 20/12 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 9,60 mg/l 24/09 2018 10,8
Sulfat (SO4) 75,0 <= 250 mg/l 04/03 2003 72,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,026 <= 0,200 mg/l 24/09 2018 0,026
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 04/03 2003 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 20/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 20/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 2,00 < 200 antal/ml 20/12 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 04/03 2003 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,370 <= 20,0 µg/l 20/12 2021 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 05/10-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Vesthimmerlands
Adresse
Nygade 22 , 9600 Aars
Kontaktperson
Hans Henrik Hansen
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66