Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Vestergårdsgade 3 , 9382 Tylstrup
Kontaktperson
Bjarne Karlsen
Telefon
30221414
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 08/12 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 52,0 <= 250 mg/l 28/08 2017 61,0
Fluorid (F) 0,100 <= 1,50 mg/l 28/08 2017 0,100
Hårdhed, total 10,5 grader dH 08/12 2021 10,3
Kalium 3,22 mg/l 06/03 2017 3,32
Natrium (Na) 32,9 <= 175 mg/l 06/03 2017 32,5
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 08/12 2021 1,30
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 08/12 2021 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 10,6 mg/l 08/12 2021 8,50
Sulfat (SO4) 36,0 <= 250 mg/l 28/08 2017 35,0
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,002 <= 0,200 mg/l 08/12 2021 0,019
Mangan (Mn) < 0,001 <= 0,050 mg/l 08/12 2021 < 0,001
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/12 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 08/12 2021 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 08/12 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 4,00 < 200 antal/ml 08/12 2021 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/08 2019 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) < 0,030 <= 20,0 µg/l 08/12 2021 0,050

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,100 <= 0,050 mg/l 19/12 2001 0,077
Chlorid (Cl) 83,3 <= 250 mg/l 19/12 2001 79,3
Fluorid (F) 0,150 <= 1,50 mg/l 19/12 2001 0,150
Hårdhed, total 10,0 grader dH 01/11 2001 10,9
Kalium 2,60 mg/l 01/11 2001 2,70
Natrium (Na) 45,0 <= 175 mg/l 01/11 2001 43,0
Nitrat (NO3) 1,20 <= 50,0 mg/l 19/12 2001 1,30
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 07/10 2002 0,018
Oxygen/Iltindhold 8,00 mg/l 27/11 2017 8,20
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 19/12 2001 25,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,010 <= 0,200 mg/l 27/11 2017 0,006
Mangan (Mn) 0,009 <= 0,050 mg/l 19/12 2001 0,014
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2017 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 27/11 2017 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 27/11 2017 < 1,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 19/12 2001 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 0,070 <= 20,0 µg/l 08/05 2017 < 0,030
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 10/03-2022.
Overskridelser

Ammonium (NH4)

Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Vestergårdsgade 3 , 9382 Tylstrup
Kontaktperson
Bjarne Karlsen
Telefon
30221414
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66