Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kalmanparken 114 , 9200 Aalborg SV
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Ammonium (NH4) 0,022 <= 0,050 mg/l 15/05 2018 0,021
Chlorid (Cl) 40,0 <= 250 mg/l 24/01 2018 41,0
Fluorid (F) 0,210 <= 1,50 mg/l 24/01 2018 0,230
Hårdhed, total 11,0 grader dH 15/05 2018 11,0
Kalium 1,10 <= 10,0 mg/l 30/10 2017 1,20
Natrium (Na) 18,0 <= 175 mg/l 30/10 2017 20,0
Nitrat (NO3) 23,0 <= 50,0 mg/l 15/05 2018 33,0
Nitrit (NO2) 0,003 <= 0,100 mg/l 15/05 2018 < 0,001
Oxygen/Iltindhold 6,40 >= 5,00 mg/l 15/05 2018 7,20
Sulfat (SO4) 25,0 <= 250 mg/l 30/10 2017 28,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,035 <= 0,200 mg/l 15/05 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,002 <= 0,050 mg/l 15/05 2018 < 0,002
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/05 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 15/05 2018 < 1,00
Enterokokker < 1,00 < 1,00 CFU/100 ml 15/05 2018
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 15/05 2018 5,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 24/01 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,40 <= 20,0 µg/l 15/05 2018 < 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Kemiske
Oxygen/Iltindhold 6,50 >= 5,00 mg/l 24/01 2018 7,40
Kosmetiske
Jern (Fe) < 0,010 <= 0,200 mg/l 24/01 2018 < 0,010
Mangan (Mn) 0,005 <= 0,050 mg/l 22/02 2001 < 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/02 2019 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/02 2019 < 1,00
Kimtal 22Gr. 3,00 < 200 antal/ml 06/02 2019 3,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 1,30 <= 20,0 µg/l 30/05 2017 1,20
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 06/02-2019.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Aalborg
Adresse
Kalmanparken 114 , 9200 Aalborg SV
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66