Stamdata

Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Bakmøllevej 2 , 9430 Vadum
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside

Forbrugerinformation

Analyser ved afgang vandværk

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,020 <= 0,050 mg/l 02/03 2021 < 0,020
Chlorid (Cl) 58,0 <= 250 mg/l 27/02 2018 63,0
Fluorid (F) 0,160 <= 1,50 mg/l 27/02 2018 0,130
Hårdhed, total 18,7 grader dH 02/03 2021 18,0
Kalium 6,80 mg/l 27/02 2018 6,30
Natrium (Na) 26,0 <= 175 mg/l 27/02 2018 25,0
Nitrat (NO3) 24,0 <= 50,0 mg/l 02/03 2021 24,0
Nitrit (NO2) 0,002 <= 0,100 mg/l 02/03 2021 0,002
Oxygen/Iltindhold 11,1 mg/l 02/03 2021 9,90
Sulfat (SO4) 46,0 <= 250 mg/l 27/02 2018 54,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,002 <= 0,200 mg/l 02/03 2021 < 0,002
Mangan (Mn) 0,004 <= 0,050 mg/l 02/03 2021 0,004
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/03 2021 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 02/03 2021 < 1,00
Kimtal 22Gr. 9,00 < 200 antal/ml 02/03 2021 38,0
Kimtal 37 grader 9,00 antal/ml 02/03 2021 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 4,50 <= 20,0 µg/l 18/05 2018 5,30

Analyser på ledningsnettet

Parameter Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling
Fysisk - Kemisk
Ammonium (NH4) < 0,005 <= 0,050 mg/l 17/02 2003 0,010
Chlorid (Cl) 52,0 <= 250 mg/l 17/02 2003 53,5
Fluorid (F) 0,085 <= 1,50 mg/l 17/02 2003 < 0,100
Hårdhed, total 19,0 grader dH 17/02 2003 16,0
Kalium 7,00 mg/l 17/02 2003 2,70
Natrium (Na) 23,0 <= 175 mg/l 17/02 2003 19,0
Nitrat (NO3) 19,0 <= 50,0 mg/l 17/02 2003 18,0
Nitrit (NO2) < 0,010 <= 0,100 mg/l 17/02 2003 0,024
Oxygen/Iltindhold 9,70 mg/l 18/05 2018 8,80
Sulfat (SO4) 46,0 <= 250 mg/l 17/02 2003 47,0
Kosmetiske
Jern (Fe) 0,011 <= 0,200 mg/l 18/05 2018 < 0,010
Mangan (Mn) < 0,005 <= 0,050 mg/l 17/02 2003 0,005
Mikrobiologiske
Coliforme bakt.37Gr. < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/06 2018 < 1,00
E.coli < 1,00 < 1,00 MPN/100 ml 06/06 2018 < 1,00
Kimtal 22Gr. < 1,00 < 200 antal/ml 06/06 2018 6,00
Kimtal 37 grader < 1,00 antal/ml 06/06 2018 < 1,00
Uorganiske sporstoffer
Nikkel (Ni) 4,50 <= 20,0 µg/l 18/05 2018 5,30
Analyser
Seneste analyser
Seneste analyse er indrapporteret 03/08-2023.
Overskridelser
Ingen fundet
Stamdata
Region
Region Nordjylland
Kommune
Jammerbugt
Adresse
Bakmøllevej 2 , 9430 Vadum
Kontaktperson
Telefon
E-mail
Hjemmeside


mitdrikkevand.dk

Mitdrikkevand.dk er et tilbud til alle typer vandværker og forsyninger samt industri/landbrug/dambrug, som ønsker sig et aktuelt og hurtigt overblik over anlæggets og grundvand/drikkevandets tilstand og udvikling. Læs mere på menuen kontakt og information eller ring til DVN på 98 66 66 66